Kurser och utbildningar

Sök bland våra kurser
Från
Till

- AKTUELLA KURSER -

30

jan

2020

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
31

jan

2020

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
4

feb

2020

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande, samt vad den nya lagen innebär
5

feb

2020

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
6

feb

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
7

feb

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
11

feb

2020

Nyhet!

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
12

feb

2020

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
13

feb

2020

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
19

feb

2020

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
3

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Elisabeth Ahlinder, Richard Hager

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark och därmed sammanhängande ersättningsfrågor
4

mar

2020

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
5

mar

2020

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
6

mar

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
10

mar

2020

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
11

mar

2020

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
13

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Eric Bylander , Henrik Olsson Lilja

Rättssalsretorik

Kunskaper och förmågor för att övertyga i rättssalen
17

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Janne Haldesten, Malen Wallén

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
18

mar

2020

Föreläsare Christina Wainikka

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
19

mar

2020

Föreläsare Marcus Radetzki, Lars Eriksson

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
20

mar

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

mar

2020

Föreläsare Lena Ljungdahl

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
24

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Anne Håkansson, Charlotta Kronblad

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
25

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Michael Hellner, Johan Schüldt

Svensk och internationell arvsrätt

Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte
26

mar

2020

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
27

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Per E Samuelson

Att förhöra – en handledning i förhörsteknik

Praktisk genomgång av vad en advokat bör tänka på vid förhör
30

mar

2020

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
31

mar

2020

Nyhet!

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
1

apr

2020

Föreläsare Malen Wallén

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
2

apr

2020

Föreläsare Emilia Hempel, Elisabeth Bill

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
3

apr

2020

Nyhet!

Föreläsare Lars Holmgård, Simon Andersson

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder
15

apr

2020

Nyhet!

Föreläsare Suzanne Bengtsson

Tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen

Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning
16

apr

2020

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp, Åsa Hellstadius

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
17

apr

2020

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
20

apr

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
21

apr

2020

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
22

apr

2020

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
23

apr

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

apr

2020

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
27

apr

2020

Föreläsare Louise Brown, Natali Phalén, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
28

apr

2020

Nyhet!

Föreläsare Michaela Ribbing

Förvaltningsprocessrätt

Övergripande genomgång av förvaltningsprocessen och dess karaktärsdrag
29

apr

2020

Nyhet!

Föreläsare Jenny Welander Wadström, Julia DeMarinis Giddings

Föräldralediga och gravida arbetstagare – Arbetsgivares rättigheter och skyldigheter

Genomgång av reglerna om föräldraledighet samt gravidas arbetstagares skydd mot diskriminering
4

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare David Suomalainen

Blockchain och juridiken

Tekniken som inom kort kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden
5

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare Erik Sinander

Labour and employment law at embassies

Labour and employment law issues at embassies
5

maj

2020

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
6

maj

2020

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
7

maj

2020

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
8

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare Pernilla Leviner, Moa Kindström Dahlin

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter
11

maj

2020

Föreläsare Meta Broddare

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
12

maj

2020

Föreläsare Jesper Johansson

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis
13

maj

2020

Föreläsare Anton Strand, Ola Kronkvist

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
14

maj

2020

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
15

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare Mark Klamberg, Simon Andersson

Europakonventionens inverkan på brottmålsprocessen

Genomgång av Europakonventionens relevans och inverkan på brottmålsprocessen
18

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare Karin Åhman, Pernilla Leviner

Barnkonventionen som lag – teori och praktik

Övergripande genomgång av barnkonventionen och dess tillämpning
19

maj

2020

Föreläsare Elisabeth Eklund, Johan Adamsson, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
20

maj

2020

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun
25

maj

2020

Föreläsare Johan Terfelt

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
26

maj

2020

Nyhet!

Föreläsare Johan Höök, Åsa Örnberg

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
27

maj

2020

Föreläsare Sören Öman

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
28

maj

2020

Föreläsare Oscar Björkman Possne, Richard Wessman

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
29

maj

2020

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
1

jun

2020

Nyhet!

Föreläsare Helena Backlund, Anna Björklund

Sexualbrottslagstiftningen

Genomgång av aktuella lagregler för sexualbrott
2

jun

2020

Föreläsare Daniel Westman, Patrik Sundberg

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
3

jun

2020

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
4

jun

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
5

jun

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
3

sep

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

sep

2020

Nyhet!

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
18

sep

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
24

sep

2020

Nyhet!

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
29

sep

2020

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
30

sep

2020

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
1

okt

2020

Föreläsare Johan Söderberg

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
6

okt

2020

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
9

okt

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
12

okt

2020

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
13

okt

2020

Föreläsare Malen Wallén

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
14

okt

2020

Föreläsare Elisabeth Eklund, Johan Adamsson, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
15

okt

2020

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
16

okt

2020

Föreläsare Erik Sinander

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och särskilda regler som bör beaktas
22

okt

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
23

okt

2020

Föreläsare Katarina Tingström

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet
3

nov

2020

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
4

nov

2020

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
5

nov

2020

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
6

nov

2020

Föreläsare Annika Wennerström, Emelie Källfelt

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik
11

nov

2020

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
12

nov

2020

Föreläsare Louise Brown, Natali Phalén, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
13

nov

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
17

nov

2020

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
18

nov

2020

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
20

nov

2020

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
23

nov

2020

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
24

nov

2020

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
25

nov

2020

Föreläsare Daniel Westman, Patrik Sundberg

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
26

nov

2020

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
27

nov

2020

Föreläsare Anton Strand, Ola Kronkvist

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
30

nov

2020

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
2

dec

2020

Föreläsare Jesper Johansson

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
3

dec

2020

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
4

dec

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
8

dec

2020

Föreläsare Cecilia Tholse Rogmark, Dan Nordenberg

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
9

dec

2020

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
10

dec

2020

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
11

dec

2020

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
14

dec

2020

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
16

dec

2020

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
10

feb

2021

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
12

feb

2021

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
26

mar

2021

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
7

maj

2021

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål

- EJ SCHEMALAGDA KURSER -

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt

Arbetsmiljödagen

Har du personalansvar, arbetar med HR eller är ombudsman och behöver förbättra dina kunskaper inom arbetsmiljö?...

Föreläsare Kristina Ahlström, Sara Kullgren

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor – nyheter och aktuella frågor

Arbetsrätt och migrationsrätt

Tillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bisysslor, sekretess och integritetsskydd med mera

Föreläsare Richard Wessman

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering

Föreläsare Anna Kaldal, Ulrika Rosén

Barnkonventionen i brottmål

Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga

Föreläsare Anna Kaldal, Ulrik von Essen

Barnrätt: Samverkan och sekretess

Få svar på frågor om regelverket vid samarbete mellan myndigheter eller vid partsinsyn

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol

Föreläsare Erik Nerep

Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar

Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist

Föreläsare Richard Wessman

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier

Föreläsare Janne Haldesten

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet

Föreläsare Eva Storskrubb, Michael Hellner

Den nya Bryssel I-förordningen

Nya regler för verkställighet av utländska domar och beslut i Sverige och övriga länder

Föreläsare Sandra Hanson

Den nya spellagen

Övergripande om den nya spellagens innehåll och dess betydelse

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal

Föreläsare Ann-Sofi Öjemark

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv

Föreläsare Naiti del Sante, Pia Nyblæus

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet

Föreläsare Bodil Borison, Carsten Lyhagen

EKO-brott med skatteprocess

Praktiskt betydelsefulla frågor om bokförings- och skattebrott

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?

Föreläsare Harald Ullman, Rolf Höök

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken

Föreläsare Sören Öman, Petra Herzfeld Olsson

Europakonventionen och svensk arbetsrätt

Rättighetsskyddet för anställda har utvidgats – vad innebär detta?

Föreläsare Anders Fernlund, Richard Wessman

Franchiserätt

Det komplexa regelverket kring franchising ur ett praktiskt perspektiv

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.

Föreläsare Sören Öman

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Genomgång av ny praxis och om konkurrensförbud för anställda

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor (2 dagar)

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande.

Föreläsare Per Westman

Förmynderskapsrätt

Omyndighet, förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Behörigheter, befogenheter och tillsyn.

Föreläsare Kavot Zillén

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en säker hälso- och sjukvård

Föreläsare Richard Wessman, Ilze Lukins, Jakob Kraus

Immaterialrättens struktur

Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion

Föreläsare Mikael Möller

Insolvensrättsliga praktikfall

Sakrättsliga-, rekonstruktionsrättsliga- och konkursrättsliga frågor och problem

Föreläsare Ija Fink Lundgren, Michael Hellner

Internationell familjerätt

Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen?

Föreläsare Erik Sinander

Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag är tillämplig?

Föreläsare Erik Sinander, Jonas Malmberg

Internationella kollektivavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag ska tillämpas?

Föreläsare Karin Åhman, Dan Hanqvist

Kommersiell förvaltningsrätt

Introduktion till den kommersiella förvaltningsrätten som ger praktiska verktyg för att effektivare tillvarata...

Föreläsare Tobias Indén, Ulrik von Essen

Kommunal konkurrensrätt

Konkurrensrättsliga aspekter av kommunernas möjligheter att påverka den öppna marknaden

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras

Föreläsare Richard Wessman

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konkreta verktyg för konflikthantering på arbetsplatsen

Föreläsare Daniel Stattin, Torsten Örtengren

Lojalitetsplikt i aktiebolag

Lojalitetsplikt och de yttre gränserna – viktiga frågor och problem

Föreläsare Erik Nerep

Makten i aktiebolaget

En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet.

Föreläsare Dag Wetterberg, Mårten Schultz

Medierätt

Yttrandefrihet, upphovsrätt, personlig integritet och straff- och skadeståndsrättsligt skydd

Föreläsare Catharina Tholin, Cecilia Granberg

Medling i tvistemål

Hur medling kan användas som ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att hantera konflikter

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?

Föreläsare Simon Andersson, Hevi Dawody Nylén

Migrationsprocess

Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen

Föreläsare Noah Tunbjer, Rebecca Stern

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljörätt

Processen i ett tillståndsärende vid mark- och miljödomstolen

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljörätt - fördjupningskurs

Bestämmelser och detaljer i miljörättslig processföring samt tillsyns- och sanktionsbestämmelser

Föreläsare Karin Åhman, Jane Reichel

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster

Föreläsare Andrea Sundstrand

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin

Föreläsare Lynda Ondrasek Olofsson, Rolf Höök, Ulrik von Essen

Offentlig upphandling – överprövning eller inte?

Fördjupningskurs med fokus på taktiska och strategiska överväganden

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden

Föreläsare Ulrik von Essen

Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Driv ditt mål framgångsrikt!

Föreläsare Daniel Westman, Gustaf Johnssén

PSI – juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation

En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s.k. öppna data

Föreläsare Pernilla Lundqvist, Andreas Rönnheden

Redovisningsfrågor

Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

Föreläsare Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Sekretess vid förundersökning

Genomgång av sekretessbestämmelser som är av intresse för målsägande respektive misstänkt

Föreläsare Richard Wessman

Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten

Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de "nya" specialområdena immaterial- och konkurrensrätt

Föreläsare Ulf Jansson

Skattemål i kontantbranschen

Särskilt om mål om oredovisade löner och intäkter prövas i domstol. I fokus står bevisvärderingen

Föreläsare Ulf Jansson

Skatteprocessen med bevisfrågor

Teoretiskt och praktiskt användbara tips som bidrar till en framgångsrik talan eller korrekt prövning...

Föreläsare Bodil Borison, Mats Mattsson

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Ne bis in idem

Föreläsare Richard Wessman

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning

Föreläsare Jack Ågren

Straffrätt

Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brott

Föreläsare Christina Strandman Ullrich

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll – hur kan Compliance bidra?

Vad är Compliance? Förstår styrelsen, VD och andra anställda hur funktionen arbetar?

Svåra uppsägningar i privat sektor

Hur ska en anställning avslutas på ett korrekt sätt från arbetsgivarens sida?

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente

Föreläsare Anders Smedsaas, Anna Franzén

Tillsynsmetodik I

En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner

Föreläsare Anna Franzén, Ulrik von Essen

Tillsynsmetodik II

En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen

Föreläsare Ingemar Persson, Thore Brolin

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område

Föreläsare Lars Perhard, Johan Breidemalm

Upphandla/leverera IT-driftstjänster

LOU och IT-driftstjänster

Föreläsare Erik Norrman, Hilda Ramsten

Utredningssamtal med barn

Att hålla i utredningssamtal med barnets bästa som ledstjärna

Föreläsare Christian Hybbinette, Emil Fahlén Godö

Val av mellanman – möjligheter och risker

Skillnader mellan distributionsmodeller såsom återförsäljare, agentur, kommission och franchise

Föreläsare Richard Wessman

Varumärkesintrång

Den senaste rättsutvecklingen från EU-domstolen och svenska domstolar

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter

Föreläsare Göran Rydeberg

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Teori och praktik kring myndigheters pappers- och e-arkivering