Kurser och utbildningar

Sök bland våra kurser
Från
Till

- AKTUELLA KURSER -

30

maj

2022

Föreläsare Daniel Westman, Andreas Dahlqvist

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
31

maj

2022

Föreläsare Sören Öman

Den nya visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
1

jun

2022

Föreläsare Emilia Hempel, Elisabeth Bill, Emil Ödling

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
2

jun

2022

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
3

jun

2022

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Förvaltningsrätt för icke jurister

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
7

jun

2022

Nyhet!

Föreläsare Louise D'Oliwa

Lojalitet i anställningen

Webbinarium: Vad innebär lojalitetsplikt för arbetstagare respektive arbetsgivare?
10

jun

2022

Nyhet!

Föreläsare Wiweka Warnling Conradson

Förvaltningsbeslut – måste de kunna bli föremål för domstolsprövning?

”Detta beslut kan inte överklagas”. Är det korrekt?
13

jun

2022

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
7

sep

2022

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
8

sep

2022

Föreläsare Kristina Ahlström, Sara Kullgren

Nya regler om anställningsskydd 2022

Kursen behandlar förslagen till ändringar i anställningsskyddslagen med ikraftträdande den 30 juni 2022.
13

sep

2022

Föreläsare Janne Haldesten, Malen Wallén

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
14

sep

2022

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
15

sep

2022

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

sep

2022

Nyhet!

Föreläsare Louise D'Oliwa

Kommersiell hyresjuridik

Hyra av lokal – att tänka på inför tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och...
19

sep

2022

Nyhet!

Föreläsare Erik Nerep

Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor

Centrala och väsentliga aktiebolagsrättsliga frågor för alla som arbetar med aktiebolag
20

sep

2022

Nyhet!

Föreläsare Christina Wikström

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Jämförelse av väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift.
21

sep

2022

Föreläsare Johan Höök, Åsa Örnberg

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
22

sep

2022

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
23

sep

2022

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
26

sep

2022

Föreläsare David Suomalainen

Blockchain och juridiken

Tekniken som inom kort kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden
27

sep

2022

Nyhet!

Föreläsare Marie Wallin

Penningtvätt och straffrätten

Om de straffrättsliga reglernas betydelse för en effektiv riskhantering.
28

sep

2022

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
29

sep

2022

Föreläsare Caroline Nordklint, Isa Cegrell Karlander

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
30

sep

2022

Föreläsare Daniel Westman, Patrik Sundberg

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
4

okt

2022

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin.
5

okt

2022

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
6

okt

2022

Föreläsare Margaretha Svenning

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut
12

okt

2022

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
13

okt

2022

Föreläsare Malen Wallén

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
14

okt

2022

Nyhet!

Föreläsare Evelina Englund, Elin Carbell Brunner

Påföljdsbestämning i praktiken – särskilt om ungdomar och psykiskt störda

I denna kompletterande kurs behandlas de särskilda regler som gäller för ungdomar och psykiskt störda...
17

okt

2022

Föreläsare Johanna Ingemarsson

Diskrimineringslagen – vilket rättsligt ansvar har arbetsgivaren och vem har bevisbördan?

Diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet....
18

okt

2022

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
19

okt

2022

Föreläsare Janne Haldesten

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
24

okt

2022

Nyhet!

Föreläsare Pia Attoff, Maria Nisell

Skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal

Hur en skiljeklausul bör vara utformad
25

okt

2022

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt för jurister

Kursen i förvaltningsrätt för jurister ger fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten för...
26

okt

2022

Föreläsare Hayaat Ibrahim, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
27

okt

2022

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
28

okt

2022

Föreläsare Maria Sundin

Klarspråk – så funkar det

Vill du skriva bättre texter på kortare tid? Vi lär dig en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt...
9

nov

2022

Nyhet!

Föreläsare Pär Lannerö, Philip Levin

Digital tillgänglighet - nya rättsliga krav på förvaltning och företag

Regleringens gränser, tolkningar och konsekvenser
10

nov

2022

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
11

nov

2022

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
14

nov

2022

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
15

nov

2022

Föreläsare Petra Herzfeld Olsson

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
16

nov

2022

Föreläsare Elisabeth Eklund, Andreas Sigeman, Christian Blume

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
17

nov

2022

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

nov

2022

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
22

nov

2022

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
23

nov

2022

Nyhet!

Föreläsare Christina Wainikka

AI i innovationsprocessen

Den tekniska utvecklingen har kommit långt på AI området.
24

nov

2022

Föreläsare Lars Holmgård, Simon Andersson

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder
25

nov

2022

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
28

nov

2022

Nyhet!

Föreläsare Åsa Hellstadius, Lisa Hörnqvist, Emma Gustavsson

Informationskrav för marknadsföring online

Vägledning för praktisk marknadsföring mot bakgrund av gällande rätt
29

nov

2022

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
30

nov

2022

Föreläsare Sören Öman

Den nya visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
1

dec

2022

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljöprocessen från samråd till dom

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, vad som händer under hela processen....
2

dec

2022

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
5

dec

2022

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Praktisk barnrätt

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol.
6

dec

2022

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Praktisk barnrätt - fördjupning

Fördjupning och genomgång av nyheter inom barnrätt
7

dec

2022

Föreläsare Daniel Westman, Andreas Dahlqvist

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
8

dec

2022

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

dec

2022

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
12

dec

2022

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Förvaltningsrätt för icke jurister

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
14

dec

2022

Föreläsare Magnus Eriksson, Katarina Mild

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
15

dec

2022

Föreläsare Anton Strand, Ola Kronkvist

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
10

feb

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
17

feb

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

mar

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
24

mar

2023

Nyhet!

Föreläsare Pia Attoff, Maria Nisell

Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

Teoretisk och praktisk vägledning i att driva en arbetsrättslig tvist inför en skiljenämnd
29

mar

2023

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
18

apr

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

apr

2023

Föreläsare Maria Sundin

Klarspråk – så funkar det

Vill du skriva bättre texter på kortare tid? Vi lär dig en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt...
5

maj

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
11

maj

2023

Föreläsare Magnus Eriksson, Katarina Mild

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
24

maj

2023

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut

- EJ SCHEMALAGDA KURSER -

Föreläsare Christina Wainikka

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna

Föreläsare Anne Håkansson, Charlotta Kronblad

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten

Föreläsare Georg Frick

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Hur man undviker att ingå ett felaktigt eller ogiltigt anställningsavtal

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?

Föreläsare Marcus Radetzki, Lars Eriksson

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer

Föreläsare Richard Wessman

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering

Föreläsare Johan Terfelt

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar – Webbinarium

Om gällande regelverk och om vilka krav som ställs på den aktör som tillhandahåller betaltjänster

Föreläsare Erik Nerep

Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar

Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist

Föreläsare Erik Ljungqvist, Charlotte Andersson

Bostadshyreslagstiftningen

Grundläggande genomgång och nyheter avseende åtgärder mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Föreläsare Richard Wessman

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt

Föreläsare Louise D'Oliwa, Erik Ljungqvist

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal

Föreläsare Ann-Sofi Öjemark

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv

Föreläsare Christina Wainikka

Digitala innovationer

Digitala innovationer av olika slag blir bara viktigare och viktigare.

Föreläsare Meta Broddare

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten

Föreläsare Cecilia Tholse Rogmark, Dan Nordenberg

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar

Föreläsare Jesper Johansson

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis

Föreläsare Emilia Hempel, Emil Ödling

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen.

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.

Föreläsare Jesper Johansson

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer

Föreläsare Sören Öman

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Genomgång av ny praxis och om konkurrensförbud för anställda

Föreläsare Louis Landeman, Daniel Wessner

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor (2 dagar)

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande.

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven

Föreläsare Michaela Ribbing

Förvaltningsprocessrätt

Övergripande genomgång av förvaltningsprocessen och dess karaktärsdrag

Föreläsare Jenny Welander Wadström, Julia DeMarinis Giddings

Föräldralediga och gravida arbetstagare – Arbetsgivares rättigheter och skyldigheter

Genomgång av reglerna om föräldraledighet samt gravidas arbetstagares skydd mot diskriminering

Föreläsare Lena Sandström

Grunderna för en god förvaltning

Vad förvaltningslagen innebär - rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande

Föreläsare Kavot Zillén

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en säker hälso- och sjukvård

Föreläsare Louise Lindahl, Joakim Zetterström

Idrottsvärldens juridik

Kursen ger deltagarna en översikt över idrottsrörelsens organisation inom förbund, föreningar och internationella...

Föreläsare Richard Wessman, Ilze Lukins, Jakob Kraus

Immaterialrättens struktur

Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering

Föreläsare Ija Fink Lundgren, Michael Hellner

Internationell familjerätt

Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen?

Föreläsare Erik Sinander

Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag är tillämplig?

Föreläsare Erik Sinander, Jonas Malmberg

Internationella kollektivavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag ska tillämpas?

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation – Webbinarium

Webbinarium: Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar

Föreläsare Tobias Indén, Ulrik von Essen

Kommunal konkurrensrätt

Konkurrensrättsliga aspekter av kommunernas möjligheter att påverka den öppna marknaden

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras

Föreläsare Jenny Welander Wadström, Erik Ficks

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Genomgång av aktuella regleringar för användande av konkurrensklausuler

Föreläsare Richard Wessman

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konkreta verktyg för konflikthantering på arbetsplatsen

Föreläsare Oscar Björkman Possne, Richard Wessman

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp, Åsa Hellstadius

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel

Föreläsare Erik Nerep

Makten i aktiebolaget

En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet.

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?

Föreläsare Simon Andersson, Hevi Dawody Nylén

Migrationsprocess

Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?

Föreläsare Anna Rogalska Hedlund, Karin Åhman

Mänskliga rättigheter – teori och praktik

Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar

Föreläsare Andrea Sundstrand

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion

Föreläsare Evelina Englund, Elin Carbell Brunner

Påföljdsbestämning i praktiken

För den som processar i brottmål är påföljdsbestämning en central fråga. Hur bestäms egentligen straffvärdet?...

Föreläsare Annika Wennerström, Emelie Källfelt

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet

Föreläsare Richard Wessman

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning

Föreläsare Sören Öman

Skyddet för företagshemligheter

Webbinarium: Lagstiftningen om företagshemligheter

Föreläsare Anastasia Volfson

Socialt ansvar och svartarbete

Att göra och få rätt - En orientering i relevanta frågor och arbetssätt gällande socialt ansvar och arbetslivskriminalitet....

Föreläsare Elisabeth Ahlinder, Richard Hager

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark och därmed sammanhängande ersättningsfrågor

Föreläsare Malen Wallén

Statstjänstemannarollen

Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter....

Föreläsare Michael Hellner, Johan Schüldt

Svensk och internationell arvsrätt

Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte

Föreläsare Katarina Tingström

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente

Föreläsare Suzanne Bengtsson

Tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen

Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning

Föreläsare Björn Hellman

Tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Grundläggande frågor om tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Föreläsare Anna Andersson, Sandra Larsson

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och lagstiftning som omgärdar...

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter

Föreläsare Pernilla Leviner, Moa Kindström Dahlin

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter

Föreläsare Erik Ljungqvist

Uppsägningar av lokalhyresavtal – en praktisk genomgång

I ljuset av coronapandemin, har såväl hyresvärdar som hyresgäster haft anledning att se över sina hyresavtal...

Föreläsare Christian Hybbinette, Emil Fahlén Godö

Val av mellanman – möjligheter och risker

Skillnader mellan distributionsmodeller såsom återförsäljare, agentur, kommission och franchise

Föreläsare Richard Wessman

Varumärkesintrång

Den senaste rättsutvecklingen från EU-domstolen och svenska domstolar

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål

Föreläsare Margaretha Svenning

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter