Kurser och utbildningar

Sök bland våra kurser
Från
Till

- AKTUELLA KURSER -

10

feb

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
14

feb

2023

Föreläsare Emilia Hempel, Emil Ödling

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen.
15

feb

2023

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
17

feb

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

feb

2023

Föreläsare Daniel Westman, Patrik Sundberg

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
6

mar

2023

Nyhet!

Föreläsare Janne Haldesten

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
7

mar

2023

Föreläsare Margaretha Svenning

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut
8

mar

2023

Nyhet!

Föreläsare Lena Ljungdahl

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
10

mar

2023

Nyhet!

Säkerhetsskyddslagens krav på verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet

Grundläggande säkerhetsskydd
13

mar

2023

Nyhet!

Föreläsare Kristina Lillieneke

Blockchain och juridiken

Tekniken som kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden
14

mar

2023

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
15

mar

2023

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
16

mar

2023

Föreläsare Jesper Johansson

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
17

mar

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
21

mar

2023

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
22

mar

2023

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
23

mar

2023

Föreläsare Christina Wikström

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Jämförelse av väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift
24

mar

2023

Nyhet!

Föreläsare Pia Attoff, Maria Nisell

Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

Teoretisk och praktisk vägledning i att driva en arbetsrättslig tvist inför en skiljenämnd
27

mar

2023

Föreläsare Cecilia Tholse Rogmark, Dan Nordenberg

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
28

mar

2023

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin.
29

mar

2023

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
30

mar

2023

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
31

mar

2023

Föreläsare Richard Wessman, Oscar Björkman Possne

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
17

apr

2023

Föreläsare Johanna Ingemarsson

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet....
18

apr

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

apr

2023

Föreläsare Maria Sundin

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
20

apr

2023

Nyhet!

Föreläsare Anna Karin Pettersson, Jan Marton

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning
21

apr

2023

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
25

apr

2023

Föreläsare Per Andersson

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
26

apr

2023

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Förvaltningsrättens lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar samt beviskrav och bevisbörda
28

apr

2023

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
2

maj

2023

Nyhet!

Föreläsare Christina Wikström, Charlotta Kronblad

AI & Juridiken – praktisk tillämpning och ny lagstiftning

vad behöver man tänka på när organisationen börjar använda AI-system?
3

maj

2023

Föreläsare Agnes Larfeldt

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
4

maj

2023

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
5

maj

2023

Nyhet!

Föreläsare Erik Hellström, Mikael Kubu, Louise Sjödahl, Hans Ödén

Praktiska erfarenheter av den nya rekonstruktionslagstiftningen

Handfast genomgång av de väsentliga nyheterna
8

maj

2023

Föreläsare Louise D'Oliwa

Lojalitet i anställningen

Webbinarium: Vad innebär lojalitetsplikt för arbetstagare respektive arbetsgivare?
9

maj

2023

Föreläsare Christina Wainikka

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
10

maj

2023

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
11

maj

2023

Föreläsare Magnus Eriksson, Katarina Mild

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
12

maj

2023

Föreläsare Oscar Björkman Possne, Richard Wessman

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
15

maj

2023

Föreläsare Marie Wallin

Penningtvätt och straffrätten

Om de straffrättsliga reglernas betydelse för en effektiv riskhantering.
16

maj

2023

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
22

maj

2023

Föreläsare Sören Öman

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
23

maj

2023

Nyhet!

Föreläsare Louise D'Oliwa

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
24

maj

2023

Föreläsare Johan Söderberg

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
25

maj

2023

Föreläsare Erik Nerep

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
26

maj

2023

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
29

maj

2023

Föreläsare Wiweka Warnling Conradson

Förvaltningsbeslut – måste de kunna bli föremål för domstolsprövning?

”Detta beslut kan inte överklagas”. Är det korrekt?
30

maj

2023

Nyhet!

Föreläsare Pia Attoff, Maria Nisell

Skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal

Teoretisk och praktisk vägledning för hur arbetsgivare bör utforma skiljeklausuler
31

maj

2023

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
1

jun

2023

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden
2

jun

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

jun

2023

Föreläsare Åsa Hellstadius, Lisa Hörnqvist, Emma Gustavsson

Informationskrav för marknadsföring online

Vägledning för praktisk marknadsföring mot bakgrund av gällande rätt
8

jun

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

jun

2023

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Praktisk barnrätt

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol.
12

sep

2023

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
13

sep

2023

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
15

sep

2023

Föreläsare Elisabeth Eklund, Fredrik Forsberg, Christian Blume

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
20

sep

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
21

sep

2023

Föreläsare Johan Höök, Åsa Örnberg

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
22

sep

2023

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
29

sep

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
13

okt

2023

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
18

okt

2023

Föreläsare Louise D'Oliwa

Kommersiell hyresjuridik

Hyra av lokal – tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist
23

okt

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

okt

2023

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
26

okt

2023

Föreläsare Lena Sandström

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
9

nov

2023

Föreläsare Sören Öman

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
10

nov

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
15

nov

2023

Föreläsare Petra Herzfeld Olsson

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
17

nov

2023

Föreläsare Caroline Nordklint, Isa Cegrell Karlander

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
23

nov

2023

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
29

nov

2023

Nyhet!

Föreläsare Per Andersson

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden
1

dec

2023

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
6

dec

2023

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
7

dec

2023

Föreläsare Mattias Nilsson

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område
8

dec

2023

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
12

dec

2023

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
13

dec

2023

Föreläsare Magnus Eriksson, Katarina Mild

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

- EJ SCHEMALAGDA KURSER -

Föreläsare Erik Nerep

Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor

Centrala och väsentliga aktiebolagsrättsliga frågor för alla som arbetar med aktiebolag

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna

Föreläsare Christina Wainikka

AI i innovationsprocessen

Den tekniska utvecklingen har kommit långt på AI området.

Föreläsare Hayaat Ibrahim, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

Föreläsare Marcus Radetzki, Lars Eriksson

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer

Föreläsare Richard Wessman

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering

Föreläsare Karin Åhman, Pernilla Leviner

Barnkonventionen som lag – teori och praktik

Övergripande genomgång av barnkonventionen och dess tillämpning

Föreläsare Lars Holmgård, Simon Andersson

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

Föreläsare Erik Nerep

Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar

Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist

Föreläsare Erik Ljungqvist, Charlotte Andersson

Bostadshyreslagstiftningen

Grundläggande genomgång och nyheter avseende åtgärder mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Föreläsare Richard Wessman

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster

Föreläsare Sandra Hanson

Den nya spellagen

Övergripande om den nya spellagens innehåll och dess betydelse

Föreläsare Ann-Sofi Öjemark

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv

Föreläsare Pär Lannerö, Philip Levin

Digital tillgänglighet - nya rättsliga krav på förvaltning och företag

Regleringens gränser, tolkningar och konsekvenser

Föreläsare Christina Wainikka

Digitala innovationer

Digitala innovationer av olika slag blir bara viktigare och viktigare.

Föreläsare Meta Broddare

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten

Föreläsare Jesper Johansson

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis

Föreläsare Tom Johansson, Henrik Bengtsson

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.

Föreläsare Sören Öman

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Genomgång av ny praxis och om konkurrensförbud för anställda

Föreläsare Johan Lagerbielke

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor (2 dagar)

Förberedelse inför förhandling, kommunikation i förhandlingar samt relationsbyggande.

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven

Föreläsare Michaela Ribbing

Förvaltningsprocessrätt

Övergripande genomgång av förvaltningsprocessen och dess karaktärsdrag

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06

Föreläsare Kavot Zillén

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en säker hälso- och sjukvård

Föreläsare Louise Lindahl, Joakim Zetterström

Idrottsvärldens juridik

Kursen ger deltagarna en översikt över idrottsrörelsens organisation inom förbund, föreningar och internationella...

Föreläsare Richard Wessman, Ilze Lukins, Jakob Kraus

Immaterialrättens struktur

Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion

Föreläsare Janne Haldesten, Malen Wallén

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter

Föreläsare Ija Fink Lundgren, Michael Hellner

Internationell familjerätt

Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen?

Föreläsare Erik Sinander

Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag är tillämplig?

Föreläsare Erik Sinander, Jonas Malmberg

Internationella kollektivavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag ska tillämpas?

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?

Föreläsare Tobias Indén, Ulrik von Essen

Kommunal konkurrensrätt

Konkurrensrättsliga aspekter av kommunernas möjligheter att påverka den öppna marknaden

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras

Föreläsare Jenny Welander Wadström, Erik Ficks

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Genomgång av aktuella regleringar för användande av konkurrensklausuler

Föreläsare Richard Wessman

Konkurrensskadelagen

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konkreta verktyg för konflikthantering på arbetsplatsen

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp, Åsa Hellstadius

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel

Föreläsare Erik Nerep

Makten i aktiebolaget

En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet.

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?

Föreläsare Simon Andersson, Hevi Dawody Nylén

Migrationsprocess

Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen

Föreläsare Isa Cegrell Karlander , Rebecca Stern

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

Föreläsare Agnes Larfeldt , Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljöprocessen från samråd till dom

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, vad som händer under hela processen....

Föreläsare Margaretha Svenning

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet

Föreläsare Daniel Westman, Andreas Dahlqvist

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...

Föreläsare Anna Rogalska Hedlund, Karin Åhman

Mänskliga rättigheter – teori och praktik

Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter

Föreläsare Agnes Larfeldt

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp

Patenträttens grunder

Gedigen grundkunskap inom patenträtten

Föreläsare Anton Strand, Ola Kronkvist

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Praktisk barnrätt - fördjupning

Fördjupning och genomgång av nyheter inom barnrätt

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion

Föreläsare Eric Bylander, Henrik Olsson Lilja

Rättssalsretorik

Kunskaper och förmågor för att övertyga i rättssalen

Föreläsare Annika Wennerström, Emelie Källfelt

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet

Föreläsare Richard Wessman

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning

Föreläsare Sören Öman

Skyddet för företagshemligheter

Webbinarium: Lagstiftningen om företagshemligheter

Föreläsare Elisabeth Ahlinder, Richard Hager

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark och därmed sammanhängande ersättningsfrågor

Föreläsare Klara Thorén

Strandskyddets syfte och tillämpning i praxis

Strandskyddsbestämmelserna

Föreläsare Michael Hellner, Johan Schüldt

Svensk och internationell arvsrätt

Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte

Föreläsare Katarina Tingström

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet

Föreläsare Sören Öman

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar

Föreläsare Per Westman

Testamentsrätt

Komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente

Föreläsare Suzanne Bengtsson

Tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen

Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning

Föreläsare Björn Hellman

Tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Grundläggande frågor om tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Föreläsare Sandra Larsson

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och lagstiftning som omgärdar...

Föreläsare Margaretha Svenning

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter

Föreläsare Mattias Nilsson

Totalentreprenader enligt ABT 06

Entreprenörens ansvar vid totalentreprenad

Föreläsare Pernilla Leviner, Moa Kindström Dahlin

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter

Föreläsare Erik Ljungqvist

Uppsägningar av lokalhyresavtal – en praktisk genomgång

I ljuset av coronapandemin, har såväl hyresvärdar som hyresgäster haft anledning att se över sina hyresavtal...

Föreläsare Christian Hybbinette, Emil Fahlén Godö

Val av mellanman – möjligheter och risker

Skillnader mellan distributionsmodeller såsom återförsäljare, agentur, kommission och franchise

Föreläsare Richard Wessman

Varumärkesintrång

Den senaste rättsutvecklingen från EU-domstolen och svenska domstolar

Föreläsare Margaretha Svenning

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud