Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Retorik för jurister

Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Men vad är det då som gör att det är så mycket intressantare att lyssna till vissa än till andra?

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt har en fördel. Inte minst gäller detta jurister.

En sak kan vi vara klara över: det handlar om oerhört mycket mer än enbart innehållet. Modern kommunikationsforskning från Harvard University och IMD visar detta påtagligt.

I denna kurs som sker i workshopform synliggör Per Furumo i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt, enkelt och funktionellt verktyg för såväl process och tvist, interna alternativt externa anföranden, undervisning eller pitch.

Målgrupp

Jurister och advokater, domare och rättstjänstemän, företagsjurister och affärsjurister, politiker och offentliga tjänstemän.

Även andra som vill förbättra sina kommunikationsfärdigheter inom juridiken och andra relaterade områden kan dra nytta av kursen. Retorik kan användas som ett verktyg både för processer och tvister, för både interna och externa presentationer, undervisning eller pitch.
 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • *Rösten - vårt mest ursprungliga och grundläggande (i samspel med kroppen) kommunikativa verktyg. Och alltjämt viktigaste!
 • *Vad är det som som får orden att fästa, vad är det som berör? De senaste rönen utifrån kommunikationsforskning från Harvard University, IMD och andra ledande institutioner.
 • *Introduktion till verktyget ”manualen för alla professionella talarsituationer” - vad påverkar och hur?
 • *Hur åstadkommer jag vinnande retorik? Vägledning för intressantare samt tydligare berättelser.
 • *Hur ger jag förväntad ”torr” materia kött och blod?
 • *Hur inleder jag? Hur avslutar jag?
 • *Att skapa interaktion. Att ställa frågor och att lyssna.
 • *Samspelet mellan tal och hjälpmedel.
 • *Dramaturgins och timingens betydelse för mottagarens upplevelse och hur vi kan stimulera till lyssning och interaktion oberoende av ämne, innehåll och sammanhang.
 • *Att oberoende av ämne och innehåll alltid äga den professionella talarsituationen.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.