Meta Broddare

Meta Broddare driver företaget Lopside där hon utbildar inom kulturförståelse och interkulturell kommunikation, medarbetarskap, CSR och inkluderande psykosocial arbetsmiljö. Innan dess har hon arbetat som senior säkerhetskonsult på 2Secure, med fokus på riskanalys, utbildning och medling/förhandling.

Hon har i 14 år tjänstgjort inom polisen. Där arbetade med medling, förhandling och konflikthantering, samt som lärare på Polishögskolan, kurschef för polisens interna utbildningar om att förebygga våldsbejakande extremism och som instruktör i EU-kommissionens utbildningsgrupp för att höja kompetensen om hatbrott i Europa.

 

Titel

Säkerhetsexpert

Arbetsgivare

Lopside

Specialområde

Medling och förhandling

Adamsson, Johan
Statsstöd
Ahlgren, Max
Straff- och processrätt
Ahlinder, Elisabeth
Allmän och speciell fastighetsrätt
Ahlström, Kristina
Arbetsrätt och förvaltningsrätt
Andersson, Per
Förvaltningsrätt
Andersson, Simon
Migrationsrätt
Backlund, Helena
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål
Bengtsson, Suzanne
Tobaksexpert
Bill, Elisabeth
Medierätt och immaterialrätt
Björklund, Anna
Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt socialrätt
Björkman Possne, Oscar
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt
Broddare, Meta
Medling och förhandling
Brodén, Carl
Finans
Brolin, Thore
Processrätt
Brown, Louise
Anti-korruption
Bylander, Eric
Processrätt och retorik
Carlander, Jakob
Psykoterapi
Dane, Louise
Migrationsrätt, barnrätt
Dawody Nylén , Hevi
Migrationsrätt och mänskliga rättigheter
del Sante, Naiti
Arbetsrätt
DeMarinis Giddings, Julia
Arbetsrätt, tvistlösning och diskrimineringslagstiftning
D'Oliwa, Louise
Kommersiell hyresrätt och arbetsrätt
E Samuelson, Per
Brottmål och förhörsteknik
Edström, Jerker
Immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, musikjuridik.
Eklund, Elisabeth
Konkurrensrätt, statsstöd och anti-korruption
Englesson, Rolf
Miljötillsyn, politik, kommunal styrning och ledning
Engstedt, Robert
Anti-korruption och brottmål
Eriksson, Lars
Motorfordonsförsäkring
Eriksson, Magnus
Processrätt
Fahlén Godö , Emil
Konkurrensrätt
Fatahian, Golshanak
EU-rätt och processrätt
Fink Lundgren, Ija
Internationell privat- och processrätt
Forsström, Ann-Louise
Klarspråk och myndighetstexter
Frick, Georg
Praktisk arbetsrätt
Gentele, Oskar
Processuell preklusion
Gleiss Wilborg, Fanny
Processrätt
Gnosse, Ylva
Marknaden för affärsjuridik och Legal Tech
Granberg, Cecilia
Familjerätt, Medling
Granhag, Pär-Anders
Rättspsykologi
Gullans Wiklund, Annika
EU-rätt, konkurrens- och statsstödsrätt
Gunnarsson, Sofia
Digital marknadsrätt
Hager, Richard
Allmän fastighetsrätt, värderingsrätt, hyresrätt
Haldesten, Janne
Incidentutredning och skydd av samhällsviktig infrastruktur
Hammarstrand, Agnes
E-handelsrätt
Hanqvist, Dan
Affärsjuridik
Hanson, Sandra
Marknadsföringsrätt och immaterialrätt med särskilt fokus på regelverket kring spel
Hellner, Michael
Internationell privat- och processrätt
Hellstadius, Åsa
Civilrätt (immaterialrätt)
Hempel, Emilia
Immaterialrätt, medierätt och tvistelösning
Herzfeld Olsson, Petra
Civilrätt, internationell arbetsrätt
Holmgård, Lars
Processrätt och familjerätt
Hybbinette, Christian
Kommersiella avtal, tvistelösning och process
Håkansson, Anne
Artificiell Intelligens
Höök, Johan
Offentlig rätt
Indén, Tobias
Kommunalrätt, statsstöd och OPS
Jansson, Ulf
Skatterätt
Johansson, Jesper
Finansrätt, skatterätt
Johansson, Tom
Tvistlösning och Arbetsrätt
Johnssén, Gustaf
Förvaltningsrätt
Kaldal, Anna
Familjerätt, process- och straffrätt
Kindström Dahlin, Moa
Psykiatrirätt och tvångsvård
Klamberg, Mark
Internationell straffprocessrätt och folkrätt
Kola, Mats
Immaterialrätt
Kraus, Jakob
Immaterialrätt
Kronblad, Charlotta
Digitalisering av juristbranschen – nya affärsmodeller och organisationsformer
Kronkvist , Ola
Förhörsmetoder med fokus på polisförhör med misstänkta och tillförlitlighetsbedömningar
Kullgren, Sara
Arbetsrätt, processrätt och chefsrelaterade frågor
Källfelt, Emelie
Sexuella övergrepp mot barn och komplex it-brottslighet.
Lagerbielke, Johan
Förhandling
Landeman, Louis
Bank och finans
Larfeldt Alvén , Agnes
Miljörätt och vattenrätt
Larsberger, Olof
Kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling
Leviner, Pernilla
Barnrätt och socialrätt
Ljungdahl, Lena
Narkotikabrott och Systematiskt säkerhetsarbete
Ljungqvist, Erik
Kommersiella hyres- och arrendeavtal
Lukins, Ilze
Immaterialrätt
Lundberg , Emilia
Skiljeförfaranderätt och tvistemålsprocess
Lundqvist, Pernilla
Skatterätt
Magnusson Sjöberg, Cecilia
Rättsinformatik
Malmberg, Jonas
Arbetsrätt
Mattsson, Mats
Ekobrott
Modin, Ia
Kommersiell avtalsrätt
Möller, Mikael
Insolvensrätt
Nerep, Erik
Svensk- och internationell handelsrätt
Nilsson, Mattias
Entreprenadrätt och skiljemannarätt
Nilsson Eldrimner, Gert
Medling och tvistlösning
Nordenberg, Dan
Affärsjuridik, obeståndsrätt och hästjuridik
Nordström, Anders
Arbetsrätt
Norlén, Anna
Barn- och ungas psykiska hälsa
Normann, Tobias
Arbetsrätt
Norrman, Erik
Intervjumetodik
Nyblæus, Pia
Allmän affärsjuridik med särskilt inriktning mot arbetsrätt samt tvistelösning
Olsson, Gunilla
Familjerätt
Olsson Lilja, Henrik
Straff- och processrätt
Ondrasek Olofsson, Lynda
Offentlig upphandling
Papadopoulou Skarp, Frantzeska
Immaterialrätt, marknadsrätt, patenträtt och arbetsrätt
Pauli, Mikael
Processrätt och marknadsföringsrätt
Perhard, Lars
IT-rätt
Persson, Ingemar
Fordringsrätt och processrätt
Phalén, Natali
Anti-korruption
Radetzki, Marcus
Försäkrings- och skadeståndsrätt
Ramsten, Hilda
Barnförhör
Reichel, Jane
Förvaltningsrätt
Ribbing , Michaela
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
Rogalska Hedlund, Anna
Fri- och rättighetsjuridik
Rosén, Ulrika
Straffrätt, processrätt
Rubenson, Stefan
Miljörätt
Runesson, Cecilia
Familjerätt
Rydeberg, Göran
Offentlig rätt, arkivkunskap, sekretessfrågor
Rönnheden, Andreas
Bolagsrätt
Sande, Peter
Immaterialrätt och marknadsrätt
Sandström, Lena
Offentlig rätt, förvaltningsrätt
Sarvik, Johan
Familjerätt
Schultz , Mårten
Civilrätt
Schüldt, Johan
Ekonomisk familjerätt
Sinander, Erik
Internationell privaträtt och arbetsrätt
Skånsberg, Björn
Straff- och processrätt
Smedsaas, Anders
Human management och utbildning
Stattin, Daniel
Civilrätt, associations- och kapitalmarknadsrätt
Stenman, Göran
Miljörätt
Stern, Rebecca
Migrationsrätt
Storskrubb, Eva
Kommersiell tvistlösning, internationell privat- och processrätt
Strand, Anton
Straff- och processrätt
Strandman Ullrich, Christina
Compliance
Sundberg, Patrik
Upphovsrätt
Sundstrand, Andrea
Offentlig upphandling
Suomalainen, David
Blockchain, AI, digitala identiteter och eIDAS-fördordningen
Svenning, Margaretha
Tillsyn och miljörätt
Söderberg, Johan
LOU, offentlig upphandling
Terfelt, Johan
Konsumentskydd/ Consumer Protection
Tholin, Catharina
Processrätt, familjerätt
Tholse Rogmark, Cecilia
Affärsjuridik, immaterialrätt och Equine Law
Tingström, Katarina
Krishantering & yrkeshandledning
Tunbjer, Noah
Migrationsrätt
Ullman, Harald
Försäkringsrätt
Wahlund, Magnus
Offentlighet och sekretess, Polisrätt
Wainikka, Christina
Designrätt
Wallén, Malen
Förvaltningsrätt
Warnling, Wiweka
Förvaltningsrätt och statsrätt
Welander Wadström, Jenny
Arbetsrätt
Wennerström, Annika
IT-relaterad brottslighet och sexuella övergrepp mot barn
Wessman, Richard
Immaterialrätt
Westman, Daniel
IT-rätt
Westman, Per
Affärsjuridik, tvistelösning
Wetterberg, Dag
Affärsjuridik, medierätt
Widebeck, Magnus
Processrätt
Zillén, Kavot
Medicinsk rätt
Ågren, Jack
Straffrätt
Åhman, Karin
Konstitutionell rätt med inriktning mot rättighetsskydd
Öjemark, Ann-Sofi
Diarieföring och arkivering i offentlig förvaltning
Öman, Sören
Arbetsrätt
Örnberg, Åsa
Kommunalrätt
Örtengren, Torsten
Företagstransaktioner, börsintroduktioner, M&A