Kontakta oss

Juridicum

Juridicum, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Här bedrivs forskning och grundutbildning i juridik. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet inledde sin verksamhet höstterminen 1907 såsom stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola med sju professurer och 81 inskrivna studenter.

Fakulteten är idag landets största och vid den enda institutionen, den juridiska, läser varje år ca 2700 studenter juridik, antingen på juristlinjen eller som fristående kurs och drygt hundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på.

Fakulteten har cirka 50 professorer med traditionella rättsvetenskapliga inriktningar såsom allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt. Dessa personer har även speciell kompetens inom bl.a. arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt och skadeståndsrätt. Dessutom finns två särskilda professurer i europeisk integrationsrätt och rättsinformatik.

Fakultetskurser och Juridicum

Fakultetskurser ligger i framkant av juridikens utveckling på ett naturligt sätt eftersom vår verksamhet präglas starkt av en nära koppling till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridicum. Vårt överskott tillfaller  juridiska fakulteten.