Hem

Om Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra personer verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, professor Anders Victorin och advokat Bengt Elfgren – samtliga kända juristprofiler.

Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet. Vår verksamhet präglas av den forskning och utbildning som bedrivs där. Vi ligger därför i framkant av juridikens utveckling vilket återspeglas i våra kurser. Idag är Fakultetskurser en etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom alla rättsområden.

Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och leverans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen.

Vårt främsta ändamål är att leverera utbildning på högsta nivå för att öka deltagarnas kunnande både i praktik och teori. Tillsammans medverkar vi till en förbättring av lagar och rättstillämpning där erfarenhetsutbytet i anslutning till fortbildningen spelar en central roll.

Vi har kollektivavtal. Vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor.

Personal

Styrelse

Advisory board

Våra kurslokaler

Så arbetar vi

Meritmarkeringar

Juridicum

Bokningsregler

Cookies och hantering av personuppgifter

Lokaluthyrning

Fakultetskurser är med och presenterar vinnare av Årets Advokatbyrå.