Om Fakultetskurser

Det överskott som våra kurser genererar   lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet och går bland annat till att årligen delfinansiera en forskartjänst vid Oxforduniversitetet i England.

Fakultetskursers uppdragsutbildning startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra personer då verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, professor Anders Victorin och advokat Bengt Elfgren.

Fakultetskurser är en etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom alla rättsområden. Vårt främsta mål är att leverera utbildning på högsta nivå för att öka deltagarnas kunnande både i praktik och teori.