Om Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra personer verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, professor Anders Victorin och advokat Bengt Elfgren – samtliga kända juristprofiler.

Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet. Vår verksamhet präglas av den forskning och utbildning som bedrivs där. Vi ligger därför i framkant av juridikens utveckling vilket återspeglas i våra kurser. Fakultetskurser är en etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom alla rättsområden.

Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och leverans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen.

Vårt främsta ändamål är att leverera utbildning på högsta nivå för att öka deltagarnas kunnande både i praktik och teori. Tillsammans medverkar vi till en förbättring av lagar och rättstillämpning där erfarenhetsutbytet i anslutning till fortbildningen spelar en central roll.

Vi har kollektivavtal. Vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor.