Hem

Rättsområden

Kurser i arbetsrätt
19 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
3 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
11 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
47 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
13 kommande kurser

Kommande kurser

4

sep

Föreläsare Naiti del Sante, Pia Nyblæus

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
5

sep

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
12

sep

Föreläsare Kristina Ahlström, Sara Kullgren

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor – nyheter och aktuella frågor
13

sep

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
17

sep

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
19

sep

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
20

sep

Föreläsare Sandström, Lena

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande, samt vad den nya lagen innebär
23

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
24

sep

Föreläsare Zillén, Kavot

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en säker hälso- och sjukvård
25

sep

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
26

sep

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
30

sep

Nyhet!

Föreläsare Tingström, Katarina

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet
1

okt

Nyhet!

Föreläsare Leviner, Pernilla, Kindström Dahlin, Moa

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter
2

okt

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
3

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
4

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
4

okt

Nyhet!

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
7

okt

Nyhet!

Föreläsare Bengtsson, Suzanne

Tillståndsgivning och tillsyn enligt nya tobakslagen

Genomgång av tobakslagen och de nya regleringarnas innebörd
8

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
9

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
10

okt

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
11

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
14

okt

Nyhet!

Föreläsare Johansson, Jesper

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis
14

okt

Föreläsare Öjemark, Ann-Sofi

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv
15

okt

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

okt

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
21

okt

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
23

okt

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt
24

okt

Föreläsare Ahlström, Kristina, Öman, Sören

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bisysslor, sekretess och integritetsskydd med mera
4

nov

Föreläsare Brodén, Carl, Landeman, Louis

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
5

nov

Nyhet!

Föreläsare Tholse Rogmark , Cecilia , Nordenberg , Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
6

nov

Nyhet!

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konkreta verktyg för konflikthantering på arbetsplatsen
8

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

nov

Föreläsare Backlund, Helena , Björklund, Anna

En ny sexualbrottslagstiftning

Genomgång av de nya lagreglerna om sexualbrotten
11

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

nov

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
14

nov

Föreläsare Brown, Louise, Phalén, Natali, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
18

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
19

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
20

nov

Nyhet!

Föreläsare Sinander, Erik, Normann, Tobias , Nordström, Anders

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och särskilda regler som bör beaktas
21

nov

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
22

nov

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
25

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
26

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
28

nov

Nyhet!

Föreläsare Hybbinette, Christian, Fahlén Godö, Emil

Val av mellanman – möjligheter och risker

Skillnader mellan distributionsmodeller såsom återförsäljare, agentur, kommission och franchise
2

dec

Nyhet!

Föreläsare Johansson, Jesper

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
3

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Wennerström, Annika, Källfelt, Emelie

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik
6

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
9

dec

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Simon, Dawody Nylén, Hevi

Migrationsprocess

Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen
10

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
11

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
13

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
16

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
17

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
30

jan

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
4

feb

Föreläsare Sandström, Lena

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande, samt vad den nya lagen innebär
5

feb

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
6

feb

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
7

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
11

feb

Nyhet!

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
12

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
13

feb

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
19

feb

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
4

mar

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
6

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
10

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
11

mar

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
18

mar

Föreläsare Wainikka, Christina

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
19

mar

Föreläsare Radetzki, Marcus, Eriksson, Lars

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
20

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

mar

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
24

mar

Föreläsare Håkansson, Anne , Kronblad, Charlotta

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
26

mar

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
30

mar

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
31

mar

Nyhet!

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
1

apr

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
2

apr

Nyhet!

Föreläsare Hempel, Emilia, Bill, Elisabeth

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
21

apr

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
22

apr

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
23

apr

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
6

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
7

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
11

maj

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
12

maj

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
14

maj

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
20

maj

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun
25

maj

Föreläsare Terfelt, Johan, Rutberg, Lars

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
27

maj

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
29

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
5

jun

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
Kurskatalog

Kompetenslyft med rätt kurs!

Ladda hem den senaste kurskatalogen!