Rättsområden

Kurser i arbetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
20 kommande kurser

Kurser i europarätt
9 kommande kurser

Kurser i familjerätt
5 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
7 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
7 kommande kurser

Kurser i miljörätt
1 kommande kurs

Kurser i offentlig rätt
21 kommande kurser

Kurser i brott- straff- och processrätt
17 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
2 kommande kurser

Kurser i skatte- bank- och finansmarknadsrätt
3 kommande kurser

Webbinarier
11 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Kommande kurser

13

mar

Föreläsare Wainikka, Christina

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
9

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
18

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
30

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
15

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

sep

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
17

okt

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
15

okt

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
25

mar

Nyhet!

Föreläsare Håkansson, Anne , Kronblad, Charlotta

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
13

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
19

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
10

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
18

dec

Nyhet!

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning – Webbinarium

Webbinarium: Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
26

mar

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt
13

nov

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt
21

mar

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt
22

sep

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
21

apr

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
20

dec

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
9

apr

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
3

apr

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
14

nov

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
12

nov

Föreläsare Brown, Louise, Renheim, Emma, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
9

nov

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
4

apr

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
13

apr

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
4

jun

Föreläsare Öman, Sören

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
25

apr

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
2

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

aug

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

dec

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

feb

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
30

maj

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
29

aug

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

dec

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
15

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
26

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
5

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
6

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
22

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
3

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

nov

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
2

okt

Nyhet!

Föreläsare E Samuelson, Per

Att förhöra – en handledning i förhörsteknik

Praktisk genomgång av vad en advokat bör tänka på vid förhör
11

feb

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
27

apr

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
24

sep

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor – Webbinarium

Webbinarium: Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
5

dec

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
8

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
17

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
12

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
11

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
3

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att tänka på när man skriver avtal

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
27

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Larsberger, Olof

Att tänka på när man skriver avtal

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
4

apr

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
5

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
6

apr

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
18

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
23

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
20

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
31

jan

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
10

feb

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
24

apr

Föreläsare Radetzki, Marcus, Eriksson, Lars

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
19

dec

Föreläsare Wessman, Richard

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering
9

mar

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
21

sep

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
31

jan

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
19

sep

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
5

feb

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
3

feb

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
10

sep

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling – Webbinarium

Webbinarium: När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
26

nov

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Avtalsfrågor i offentlig upphandling – Webbinarium

Webbinarium: När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
27

feb

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
1

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
6

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
6

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
2

maj

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
20

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
5

apr

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol
2

nov

Nyhet!

Föreläsare Terfelt, Johan

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar – Webbinarium

Om gällande regelverk och om vilka krav som ställs på den aktör som tillhandahåller betaltjänster
16

nov

Nyhet!

Föreläsare Nordklint, Caroline, Cegrell Karlander , Isa

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
25

mar

Nyhet!

Föreläsare Ljungqvist, Erik, Andersson, Charlotte

Bostadshyreslagstiftningen

Grundläggande genomgång och nyheter avseende åtgärder mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning
24

mar

Föreläsare Wessman, Richard

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
1

apr

Föreläsare Haldesten, Janne

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
17

feb

Nyhet!

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Öman, Sören

Dataskyddsförordningen - GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
15

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
20

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
2

apr

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
13

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
12

okt

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter – Webbinarium

Webbinarium: Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
14

jun

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
20

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
14

okt

Föreläsare D'Oliwa, Louise, Ljungqvist, Erik

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
16

okt

Föreläsare D'Oliwa, Louise, Ljungqvist, Erik

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
5

feb

Fullbokad

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
21

maj

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
18

mar

Föreläsare Öjemark, Ann-Sofi

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv
2

okt

Föreläsare del Sante, Naiti , Nyblæus, Pia

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
4

sep

Föreläsare del Sante, Naiti , Nyblæus, Pia

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Rättsliga krav gällande diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på sexuella trakasserier
27

okt

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Johnssén, Gustaf

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
8

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Johnssén, Gustaf

E-förvaltningens juridik

Centrala bestämmelserna samt frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet
30

maj

Fullbokad

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
28

nov

Fullbokad

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
8

feb

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
8

maj

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
2

okt

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
17

apr

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
22

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
27

maj

Fullbokad

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
19

nov

Föreläsare Magnusson Sjöberg, Cecilia, Westman, Daniel

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
5

nov

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
9

maj

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
14

dec

Föreläsare Ullman, Harald, Höök, Rolf

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken
5

nov

Föreläsare Tholse Rogmark, Cecilia, Nordenberg, Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
8

dec

Föreläsare Tholse Rogmark, Cecilia, Nordenberg, Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
14

okt

Föreläsare Johansson, Jesper

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis
25

nov

Föreläsare Öman, Sören, Herzfeld Olsson, Petra

Europakonventionen och svensk arbetsrätt

Rättighetsskyddet för anställda har utvidgats – vad innebär detta?
24

maj

Föreläsare Hempel, Emilia, Bill, Elisabeth

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
5

maj

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
1

jun

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
2

dec

Föreläsare Johansson, Jesper

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
2

dec

Föreläsare Johansson, Jesper

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
28

nov

Föreläsare Söderberg, Johan

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
4

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
6

feb

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
21

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
10

apr

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
2

okt

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
26

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
12

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
29

sep

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
24

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
11

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
5

maj

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
31

okt

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
9

maj

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
17

nov

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
22

okt

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
4

nov

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
19

okt

Föreläsare Landeman, Louis, Wessner, Daniel

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
11

mar

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
16

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
8

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
14

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
13

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
20

nov

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
6

maj

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
20

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
28

sep

Nyhet!

Föreläsare Wallén, Malen, Haldesten, Janne

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv – Webbinarium

Webbinarium: Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
17

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
16

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
14

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
4

maj

Föreläsare Sinander, Erik

Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag är tillämplig?
28

sep

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
25

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
9

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
3

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
26

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
7

dec

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
30

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
6

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
17

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
25

okt

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
11

jun

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
29

maj

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
4

maj

Nyhet!

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation – Webbinarium

Webbinarium: Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
2

maj

Fullbokad

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
21

okt

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
21

apr

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
13

okt

Nyhet!

Föreläsare Wallén, Malen

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet – Webbinarium

Webbinarium: En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
9

maj

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
12

sep

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
1

nov

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
13

feb

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
3

maj

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
5

okt

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
21

nov

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
6

feb

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
24

apr

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
26

sep

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
6

mar

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
7

maj

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
17

sep

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
11

mar

Fullbokad

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
17

mar

Föreläsare Forsström, Ann-Louise

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
13

apr

Föreläsare Höök, Johan , Örnberg, Åsa

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
14

dec

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
21

nov

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
22

mar

Nyhet!

Föreläsare Welander Wadström, Jenny , Ficks, Erik

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Genomgång av aktuella regleringar för användande av konkurrensklausuler
16

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
5

mar

Föreläsare Sandström, Lena

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
10

mar

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
30

mar

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
10

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
9

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
19

mar

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
2

dec

Nyhet!

Föreläsare Papadopoulou Skarp, Frantzeska, Hellstadius, Åsa

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
29

jan

Nyhet!

Föreläsare Papadopoulou Skarp, Frantzeska, Hellstadius, Åsa

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
11

okt

Föreläsare Wetterberg, Dag, Schultz , Mårten

Medierätt

Yttrandefrihet, upphovsrätt, personlig integritet och straff- och skadeståndsrättsligt skydd
5

dec

Föreläsare Tholin, Catharina, Granberg, Cecilia

Medling i tvistemål

Hur medling kan användas som ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att hantera konflikter
13

maj

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
22

nov

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
4

nov

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
28

maj

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
26

sep

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
26

apr

Föreläsare Tunbjer, Noah, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
2

dec

Föreläsare Tunbjer, Noah, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
27

apr

Föreläsare Tunbjer, Noah, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
7

dec

Föreläsare Tunbjer, Noah, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
11

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
10

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
17

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
23

maj

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
25

apr

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
19

dec

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt
22

maj

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt
23

nov

Föreläsare Åhman, Karin, Reichel, Jane

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt
14

jun

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun
29

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster
14

dec

Nyhet!

Föreläsare Westman, Daniel, Dahlqvist, Andreas

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
19

apr

Fullbokad

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
28

nov

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
26

nov

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
1

jun

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
8

dec

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
23

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
24

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
30

nov

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
15

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
22

dec

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
15

dec

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
11

dec

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
21

nov

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
23

apr

Föreläsare Sundstrand, Andrea

Nationella upphandlingsstrategin

De sju punkterna i den Nationella upphandlingsstrategin
15

nov

Föreläsare Strand, Anton, Kronkvist, Ola

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
17

dec

Föreläsare Strand, Anton, Kronkvist, Ola

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
1

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
1

jun

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
31

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
28

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
11

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
5

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
25

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
31

maj

Föreläsare Wessman, Richard, Björkman Possne, Oscar

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
6

apr

Fullbokad

Föreläsare Essen, Ulrik von

Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Driv ditt mål framgångsrikt!
12

apr

Fullbokad

Föreläsare Essen, Ulrik von

Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Driv ditt mål framgångsrikt!
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
12

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
8

apr

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
23

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
9

okt

Föreläsare Lundqvist, Pernilla, Rönnheden, Andreas

Redovisningsfrågor

Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
8

dec

Nyhet!

Föreläsare Frick, Georg

Rehabilitering, anställning och avslut

Arbetsrättsliga regler avseende arbetsgivarens ansvar för sjuk arbetstagare
27

nov

Nyhet!

Föreläsare Bylander, Eric, Olsson Lilja, Henrik

Rättssalsretorik

Kunskaper och förmågor för att övertyga i rättssalen
5

dec

Föreläsare Wennerström, Annika, Källfelt, Emelie

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik
8

jun

Föreläsare Borison, Bodil, Mattsson, Mats

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Ne bis in idem
4

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
13

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
20

nov

Föreläsare Sinander, Erik

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och särskilda regler som bör beaktas
9

dec

Föreläsare Wessman, Richard

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning
23

okt

Föreläsare Wessman, Richard

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning
7

dec

Nyhet!

Föreläsare Ahlinder, Elisabeth , Hager, Richard

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark och därmed sammanhängande ersättningsfrågor
8

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
21

feb

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
1

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
20

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
23

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
28

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
25

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
18

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
26

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
8

mar

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
25

sep

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
11

mar

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
9

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
14

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
11

maj

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Adamsson, Johan , Gullans Wiklund, Annika

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
6

maj

Nyhet!

Föreläsare Hellner, Michael, Schüldt, Johan

Svensk och internationell arvsrätt

Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte
19

nov

Nyhet!

Föreläsare Hellner, Michael, Schüldt, Johan

Svensk och internationell arvsrätt – Webbinarium

Webbinarium: Gåva och testamente, boutredning och bodelning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte
30

sep

Föreläsare Tingström, Katarina

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet
2

jun

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
30

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
9

mar

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
10

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
15

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
15

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
13

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
23

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
30

jan

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
4

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
23

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha, Englesson, Rolf

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar – Webbinarium

Webbinarium: Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
25

apr

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
4

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
19

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
10

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
3

nov

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
15

dec

Nyhet!

Föreläsare Herzfeld Olsson, Petra

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
15

dec

Föreläsare Persson, Ingemar, Brolin, Thore

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

Nyhetsdagen som ger dig kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område
30

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
27

jan

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
19

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
2

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
14

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
1

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
13

sep

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
7

feb

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
12

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
25

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Brolin, Thore, Widebeck, Magnus

Tvistemålsprocessen I – Webbinarium

Webbinarium: Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt...
11

mar

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
21

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
10

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
13

okt

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
12

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
22

mar

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
9

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
18

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
9

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
12

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
15

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
25

nov

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
19

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
24

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
27

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
6

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
4

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
25

sep

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
25

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
12

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
18

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
10

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
11

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
10

dec

Föreläsare Larfeldt Alvén, Agnes, Stenman, Göran

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

nov

Föreläsare Svenning, Margaretha

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter
5

jun

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
16

jun

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
3

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
22

feb

Fullbokad

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
23

aug

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
26

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
4

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
18

maj

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
22

sep

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten – Webbinarium

Webbinarium: Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter