Rättsområden

Kurser i arbetsrätt
7 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
20 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
6 kommande kurser

Kurser i familjerätt
3 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
9 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
8 kommande kurser

Kurser i miljörätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
21 kommande kurser

Kurser i brott- straff- och processrätt
13 kommande kurser

Kurser i skatte- bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Kommande kurser

13

mar

Föreläsare Wainikka, Christina

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
9

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
9

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
18

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
15

nov

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

sep

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
17

okt

Föreläsare Nilsson, Mattias

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
2

maj

Nyhet!

Föreläsare Wikström, Christina, Kronblad, Charlotta

AI & Juridiken – praktisk tillämpning och ny lagstiftning

vad behöver man tänka på när organisationen börjar använda AI-system?
5

okt

Nyhet!

Föreläsare Wikström, Christina, Kronblad, Charlotta

AI & Juridiken – praktisk tillämpning och ny lagstiftning

vad behöver man tänka på när organisationen börjar använda AI-system?
25

mar

Nyhet!

Föreläsare Håkansson, Anne , Kronblad, Charlotta

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
13

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
19

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
10

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
24

nov

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
10

nov

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
12

dec

Föreläsare Nerep, Erik

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
3

jun

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
12

dec

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
21

mar

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
13

okt

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt

Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska...
11

maj

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Förvaltningsrättens lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar samt beviskrav och bevisbörda
26

apr

Föreläsare Andersson, Per

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Förvaltningsrättens lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar samt beviskrav och bevisbörda
22

sep

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
21

apr

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
20

dec

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
9

apr

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
3

apr

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
14

nov

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
12

nov

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
5

okt

Föreläsare Ibrahim, Hayaat, Engstedt, Robert

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
25

apr

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
2

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

aug

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

dec

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

feb

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
19

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
30

maj

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
29

aug

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

dec

Fullbokad

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
15

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
26

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
5

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
6

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
22

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
16

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
3

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
26

aug

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
8

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

mar

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
2

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
15

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
8

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
18

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
20

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
6

dec

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
9

sep

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

nov

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

maj

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
13

apr

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
27

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

feb

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
8

jun

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
23

okt

Föreläsare Carlander, Jakob

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
11

feb

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
16

sep

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
22

sep

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
13

sep

Föreläsare Frick, Georg

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
27

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
25

nov

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
4

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
14

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
11

maj

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
13

dec

Föreläsare Eriksson, Magnus, Mild, Katarina

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
23

maj

Föreläsare Svenning, Margaretha

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut
6

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut
7

mar

Föreläsare Svenning, Margaretha

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut
5

dec

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
8

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
17

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
12

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
11

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
29

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
26

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
2

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Fatahian, Golshanak

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
4

apr

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
5

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
6

apr

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
18

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
23

okt

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
20

mar

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
31

jan

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
21

feb

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
25

maj

Föreläsare Nerep, Erik

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?
1

jun

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Per

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden
29

nov

Nyhet!

Föreläsare Andersson, Per

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden
24

apr

Föreläsare Radetzki, Marcus, Eriksson, Lars

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
19

dec

Föreläsare Wessman, Richard

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Svensk och europeisk varumärkesrätt - en uppdatering
16

nov

Föreläsare Holmgård, Lars , Andersson, Simon

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder
21

dec

Föreläsare Holmgård, Lars , Andersson, Simon

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder
15

dec

Föreläsare Holmgård, Lars , Andersson, Simon

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder
22

sep

Föreläsare Nordklint, Caroline, Cegrell Karlander , Isa

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
29

sep

Föreläsare Nordklint, Caroline, Cegrell Karlander , Isa

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
17

nov

Föreläsare Nordklint, Caroline, Cegrell Karlander , Isa

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna
13

mar

Nyhet!

Föreläsare Lillieneke, Kristina

Blockchain och juridiken

Tekniken som kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden
24

mar

Föreläsare Wessman, Richard

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier
1

apr

Nyhet!

Föreläsare Haldesten, Janne

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
6

mar

Nyhet!

Föreläsare Haldesten, Janne

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
15

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
20

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
28

apr

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
19

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
29

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
5

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
30

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
24

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Öman, Sören

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
2

apr

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
13

nov

Föreläsare Westman, Daniel

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
14

jun

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
14

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
20

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
12

maj

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
28

apr

Föreläsare Wainikka, Christina

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
14

okt

Nyhet!

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
16

okt

Nyhet!

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
23

maj

Nyhet!

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal
5

feb

Fullbokad
Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
21

maj

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
8

mar

Nyhet!

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
18

mar

Föreläsare Öjemark, Ann-Sofi

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv
18

mar

Föreläsare Ingemarsson , Johanna

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet....
17

okt

Föreläsare Ingemarsson , Johanna

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet....
17

apr

Föreläsare Ingemarsson , Johanna

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet....
5

nov

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
9

maj

Föreläsare Broddare, Meta

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
13

dec

Föreläsare Nilsson, Mattias

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område
7

dec

Föreläsare Nilsson, Mattias

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område
5

nov

Föreläsare Tholse Rogmark, Cecilia, Nordenberg, Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
4

jun

Föreläsare Tholse Rogmark, Cecilia, Nordenberg, Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
27

mar

Föreläsare Tholse Rogmark, Cecilia, Nordenberg, Dan

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
14

okt

Föreläsare Johansson, Jesper

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis
8

jun

Föreläsare Hempel, Emilia, Ödling, Emil

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen.
21

sep

Föreläsare Hempel, Emilia, Ödling, Emil

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen.
14

feb

Föreläsare Hempel, Emilia, Ödling, Emil

Filmjuridik - Webbinarium

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen.
5

maj

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
1

jun

Föreläsare Johansson, Tom, Bengtsson, Henrik

Från anställd till konkurrent

Företagshemligheter, sekretess- och konkurrensklausuler, lojalitetsplikt, know-how, bevissäkring m.m.
2

dec

Föreläsare Johansson, Jesper

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
16

mar

Föreläsare Johansson, Jesper

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
6

feb

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
21

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
10

apr

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
2

okt

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
26

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
12

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
29

sep

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
24

nov

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
11

feb

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
5

maj

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
14

sep

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
2

dec

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
5

apr

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
28

sep

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
15

feb

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
21

apr

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
22

sep

Föreläsare Andersson, Per

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
11

mar

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
7

okt

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
23

mar

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
12

okt

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
24

mar

Föreläsare Granhag, Pär-Anders

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
16

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
8

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
14

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
13

dec

Föreläsare Olsson Lilja, Henrik, Skånsberg, Björn

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
10

jun

Föreläsare Warnling Conradson, Wiweka

Förvaltningsbeslut – måste de kunna bli föremål för domstolsprövning?

”Detta beslut kan inte överklagas”. Är det korrekt?
29

maj

Föreläsare Warnling Conradson, Wiweka

Förvaltningsbeslut – måste de kunna bli föremål för domstolsprövning?

”Detta beslut kan inte överklagas”. Är det korrekt?
15

dec

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Grundläggande narkotikakurs

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
11

dec

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Grundläggande narkotikakurs

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
21

nov

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Grundläggande narkotikakurs

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
8

maj

Föreläsare Ljungdahl, Lena

Grundläggande narkotikakurs

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
6

maj

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
24

aug

Föreläsare Nilsson, Mattias

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
3

maj

Föreläsare Zillén, Kavot

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en säker hälso- och sjukvård
7

jun

Föreläsare Hellstadius, Åsa, Hörnqvist, Lisa, Gustavsson, Emma

Informationskrav för marknadsföring online

Vägledning för praktisk marknadsföring mot bakgrund av gällande rätt
15

mar

Föreläsare Haldesten, Janne, Wallén, Malen

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
7

sep

Föreläsare Haldesten, Janne, Wallén, Malen

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
13

sep

Föreläsare Haldesten, Janne, Wallén, Malen

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter
17

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
16

dec

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
3

okt

Föreläsare Broddare, Meta

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
4

maj

Föreläsare Sinander, Erik

Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig? Vilket lands lag är tillämplig?
26

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
7

dec

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
30

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
6

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

nov

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
27

okt

Föreläsare Westman, Daniel, Perhard, Lars

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
25

okt

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
11

jun

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
29

maj

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
31

maj

Föreläsare Modin, Ia, Sande, Peter, Hellstadius, Åsa

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
2

maj

Fullbokad

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
21

okt

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
21

apr

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
15

okt

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
17

maj

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
13

okt

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
25

apr

Föreläsare Andersson, Per

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
31

mar

Föreläsare Sundin, Maria

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
28

okt

Föreläsare Sundin, Maria

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
19

apr

Föreläsare Sundin, Maria

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
4

okt

Föreläsare Sundin, Maria

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
21

nov

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Kommersiell hyresjuridik

Hyra av lokal – tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist
18

okt

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Kommersiell hyresjuridik

Hyra av lokal – tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist
13

apr

Föreläsare Höök, Johan , Örnberg, Åsa

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
21

sep

Föreläsare Höök, Johan , Örnberg, Åsa

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
21

sep

Föreläsare Höök, Johan , Örnberg, Åsa

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen
14

dec

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
21

nov

Föreläsare Schüldt, Johan

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
10

mar

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
30

mar

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
10

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
9

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
20

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
7

apr

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
12

maj

Föreläsare Björkman Possne, Oscar, Wessman, Richard

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal
7

jun

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Lojalitet i anställningen

Webbinarium: Vad innebär lojalitetsplikt för arbetstagare respektive arbetsgivare?
8

maj

Föreläsare D'Oliwa, Louise

Lojalitet i anställningen

Webbinarium: Vad innebär lojalitetsplikt för arbetstagare respektive arbetsgivare?
28

sep

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
25

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
9

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
3

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
30

nov

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
18

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
28

nov

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
4

okt

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
16

mar

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
14

nov

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
24

maj

Föreläsare Söderberg, Johan

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
2

dec

Nyhet!

Föreläsare Papadopoulou Skarp, Frantzeska, Hellstadius, Åsa

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
29

jan

Nyhet!

Föreläsare Papadopoulou Skarp, Frantzeska, Hellstadius, Åsa

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
13

maj

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
22

nov

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
6

sep

Föreläsare Nilsson Eldrimner, Gert

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
28

maj

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
26

sep

Föreläsare Andersson, Simon, Dane, Louise

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
26

apr

Föreläsare Cegrell Karlander , Isa, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
2

dec

Föreläsare Cegrell Karlander , Isa, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
27

apr

Föreläsare Cegrell Karlander , Isa, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
7

dec

Föreläsare Cegrell Karlander , Isa, Stern, Rebecca

Migrationsrätt

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet
2

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin.
4

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin.
28

mar

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin.
11

maj

Föreläsare Larfeldt , Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
10

maj

Föreläsare Larfeldt , Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
17

maj

Föreläsare Larfeldt , Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
23

maj

Föreläsare Larfeldt , Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
25

okt

Föreläsare Larfeldt , Agnes, Stenman, Göran

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
18

maj

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljöprocessen från samråd till dom

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, vad som händer under hela processen....
1

dec

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljöprocessen från samråd till dom

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, vad som händer under hela processen....
25

apr

Föreläsare Svenning, Margaretha

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
17

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Dahlqvist, Andreas

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
14

dec

Föreläsare Westman, Daniel, Dahlqvist, Andreas

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
30

maj

Föreläsare Westman, Daniel, Dahlqvist, Andreas

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
7

dec

Föreläsare Westman, Daniel, Dahlqvist, Andreas

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Om de rättsliga förutsättningarna, säkerhetsarbetet...
19

apr

Fullbokad

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
28

nov

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
28

sep

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
17

nov

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
1

dec

Föreläsare Edström, Jerker, Wessman, Richard

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
1

jun

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
8

dec

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
23

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
24

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
30

nov

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
15

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
14

jan

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
26

maj

Föreläsare Strand, Anton, Ahlgren, Max

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
10

dec

Nyhet!

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar
10

mar

Nyhet!

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar
22

nov

Nyhet!

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar
16

nov

Nyhet!

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Nationell plan för vattenkraften

Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar
20

sep

Föreläsare Wikström, Christina

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Jämförelse av väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift
23

mar

Föreläsare Wikström, Christina

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Jämförelse av väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift
27

sep

Föreläsare Wikström, Christina

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Jämförelse av väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift
2

maj

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
22

nov

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
10

maj

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
26

okt

Föreläsare Sandström, Lena

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
15

maj

Föreläsare Wallin, Marie

Penningtvätt och straffrätten

Om de straffrättsliga reglernas betydelse för en effektiv riskhantering.
15

nov

Föreläsare Strand, Anton, Kronkvist, Ola

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
16

dec

Föreläsare Strand, Anton, Kronkvist, Ola

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
15

dec

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Praktisk barnrätt

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol.
9

jun

Föreläsare Olsson, Gunilla, Sarvik, Johan

Praktisk barnrätt

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol.
1

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
1

jun

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
31

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

dec

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
28

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
11

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
5

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
10

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
13

jun

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
18

nov

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
16

maj

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

okt

Föreläsare Runesson, Cecilia

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
5

maj

Nyhet!

Föreläsare Hellström, Erik, Kubu, Mikael, Sjödahl, Louise, Ödén, Hans

Praktiska erfarenheter av den nya rekonstruktionslagstiftningen

Handfast genomgång av de väsentliga nyheterna
31

maj

Föreläsare Wessman, Richard, Björkman Possne, Oscar

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
31

mar

Föreläsare Wessman, Richard, Björkman Possne, Oscar

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
12

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
8

apr

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
27

nov

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
16

apr

Föreläsare Gentele, Oskar, Pauli, Mikael

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
20

apr

Nyhet!

Föreläsare Pettersson, Anna Karin, Marton, Jan

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning
5

dec

Föreläsare Wennerström, Annika, Källfelt, Emelie

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik
4

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
13

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
30

maj

Nyhet!

Föreläsare Attoff, Pia, Nisell, Maria

Skiljeklausuler i arbetsrättsliga avtal

Teoretisk och praktisk vägledning för hur arbetsgivare bör utforma skiljeklausuler
9

dec

Föreläsare Wessman, Richard

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning
23

okt

Föreläsare Wessman, Richard

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Utstyrselskydd och skydd för butiksutformning
8

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
21

feb

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
1

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
20

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
23

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
28

mar

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
25

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
26

maj

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
23

nov

Föreläsare Wallén, Malen

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det särpräglade att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter...
26

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
8

mar

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
25

sep

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
11

mar

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
9

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
14

okt

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
11

maj

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
12

nov

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
3

maj

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
25

jan

Fullbokad

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
15

sep

Föreläsare Eklund, Elisabeth, Forsberg, Fredrik, Blume, Christian

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
8

feb

Föreläsare Thorén, Klara

Strandskyddets syfte och tillämpning i praxis

Strandskyddsbestämmelserna
30

sep

Föreläsare Tingström, Katarina

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet
2

jun

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
30

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
9

mar

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
10

nov

Föreläsare Öman, Sören

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar
15

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
15

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
13

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
23

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
30

jan

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
4

feb

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
6

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
28

sep

Föreläsare Svenning, Margaretha

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
25

apr

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
4

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
19

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
10

okt

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
3

nov

Föreläsare Svenning, Margaretha, Rubenson, Stefan

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
2

feb

Föreläsare Nilsson, Mattias

Totalentreprenader enligt ABT 06

Entreprenörens ansvar vid totalentreprenad
22

feb

Föreläsare Nilsson, Mattias

Totalentreprenader enligt ABT 06

Entreprenörens ansvar vid totalentreprenad
15

nov

Föreläsare Herzfeld Olsson, Petra

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
15

nov

Fullbokad

Föreläsare Herzfeld Olsson, Petra

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
15

nov

Föreläsare Herzfeld Olsson, Petra

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring
30

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
27

jan

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
19

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
2

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
14

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
1

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
13

sep

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
7

feb

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
12

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
1

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
11

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
23

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
10

feb

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
29

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
11

mar

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
21

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
10

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
13

okt

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
12

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
22

mar

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
9

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
18

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
9

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
12

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
29

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
11

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
11

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
17

mar

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
10

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
15

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
25

nov

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
19

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
24

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
27

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
10

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
6

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
4

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
7

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
3

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
22

apr

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
9

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
2

jun

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
30

nov

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Widebeck, Magnus, Brolin, Thore

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
14

sep

Nyhet!

Föreläsare Alknert, Anna-Lena, Klingström-Larson, Susanne

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen
25

sep

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
29

mar

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
30

sep

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
30

sep

Föreläsare Westman, Daniel, Sundberg, Patrik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
12

dec

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
18

dec

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
10

dec

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
11

dec

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
26

apr

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
3

maj

Föreläsare Larfeldt , Agnes

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

nov

Föreläsare Svenning, Margaretha

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter
9

nov

Föreläsare Öman, Sören

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
31

maj

Föreläsare Öman, Sören

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
30

nov

Föreläsare Öman, Sören

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
22

maj

Föreläsare Öman, Sören

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
9

nov

Föreläsare Öman, Sören

Visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag
5

jun

Fullbokad

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
16

jun

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
3

sep

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
21

maj

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
14

okt

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
12

dec

Föreläsare Gleiss Wilborg, Fanny, Lundberg, Emilia

Vässa din skriftväxling!

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud
22

feb

Fullbokad

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
23

aug

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
26

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
4

apr

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
18

maj

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
1

dec

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
12

sep

Föreläsare Nilsson, Mattias

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter