Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om den upphovsrättsliga regleringen och som vill få fördjupade kunskaper om tillämpningen i en digital miljö, t.ex. i anslutning till artificiell intelligens (AI) och olika typer av förfoganden på webben.

Dagen består av fyra olika pass och en avslutande diskussion och nyhetsuppdatering. Under ett pass beskrivs det svenska genomförandet av direktivet om upphovsrätten på den digitala marknaden (DSM-direktivet) och det diskuteras vilken praktisk effekt de nya reglerna kan få.

Vidare beskrivs vad den nya EU-förordningen Digital Services Act (DSA) innebär för upphovsrätten, t.ex. när det gäller mellanhänders skyldigheter.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Olika typer av lösningar för artificiell intelligens (AI)
 • Omfattas AI-modeller av upphovsrättsligt skydd?
 • Får skyddade prestationer användas för maskininlärning utan tillstånd?
 • Skyddet för AI-genererade och AI-assisterade prestationer
 • ”Spindling” av skyddat innehåll
 • Metasöktjänster och databasskyddet – praxis från EU-domstolen
 • Länkning under olika förutsättningar – summering av rättsläget
 • Ny praxis om ensamrättens tillämpning online
 • Digital Service Act (DSA) och upphovsrätten
 • Ansvarsfrihetsreglerna för olika typer av mellanhänder
 • Proaktiva krav för internetleverantörer, värdtjänster, onlineplattformar m.fl.
 • Genomförandet av DSM-direktivet
 • Tolkningen av de nya inskränkningarna för text- och datautvinning
 • En ny ensamrätt för presspublikationer
 • Nya upphovsrättsliga ansvarsregler för stora onlineplattformar
 • Nya regler om stärkt avtalsrättsligt skydd för upphovspersoner
 • Avslutande diskussion och nyhetsuppdatering
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Artificiell intelligens och upphovsrätt
  • - Omfattas AI-modeller av skydd?
  • - Får skyddade prestationer användas för maskininlärning utan tillstånd?
  • - Skyddet för AI-genererade och AI-assisterade prestationer
  • - Aktuell frågor och framtid
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Webbjuridik – vissa aktuella frågor
  • - ”Spindling” av skyddat innehåll
  • - Metasöktjänster och databasskyddet – praxis från EU-domstolen
  • - Länkning under olika förutsättningar – summering av rättsläget
  • - Ny praxis om ensamrättens tillämpning online
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Digital Service Act (DSA): Vad innebär den nya förordningen för upphovsrätten?
  • - Ansvarsfrihetsreglerna för olika typer av mellanhänder
  • - Proaktiva krav för internetleverantörer, värdtjänster, onlineplattformar m.fl.
  • - Blir det enklare att komma till rätta med intrång online?
  • - Förhållandet till andra regler, t.ex. artikel 17 i DSM-direktivet
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Vad hände med DSM-direktivet? Det svenska genomförandet
  • - Nya inskränkningar, bl.a. för text- och datautvinning
  • - En ny ensamrätt för presspublikationer
  • - Nya upphovsrättsliga ansvarsregler för stora onlineplattformar
  • - Nya regler om stärkt avtalsrättsligt skydd för upphovspersoner
 • 16.00
  • Diskussion och nyhetsuppdatering
  • - Efter DSM: Praktiska effekter, frågor som diskuteras etc.
  • - Översynen av upphovsrättslagens inskränkningar
  • - Viktiga domar
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.