Hem

Kurser i offentlig rätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och de enskilda. Inom offentlig rätt regleras vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten. Till den offentliga rätten hör en mängd regler som rör myndigheterna och deras handläggning av ärenden.

Våra kurser inom offentlig rätt innefattar i stort sätt alla rättsområdeskategorier. På den offentliga sektorn gäller speciella regler som har betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi erbjuder kurser inom arbetsrätt med fokus på den offentliga sektorn, t.ex. kurserna Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor samt Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor. Vi har kurser som lägger fokus vid det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen och kurser som ger en praktisk färdighet i arbetet som kurserna Klarspråk i praktiken där du får handfasta råd på att anpassa och skriva bra texter samt kursen Att bemöta rättshaveristiskt beteende.

Korruption är ett komplext och aktuellt ämne, inom vilket det ständigt pågår en diskussion kring mutor och maktmissbruk. Svenska myndigheter är inte undantagna denna utmaning. I vår kurs Antikorruption ges svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling. I kursen Avtalsfrågor i offentlig upphandling presenteras olika typer av avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med en offentlig upphandling. Den Nationella upphandlingsstrategi syftar till att få fler upphandlande myndigheter och enheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Kursen Nationella upphandlingsstrategin behandlar ingående strategins sju punkter.

Utöver detta hålls kurser inom förvaltningsrätt, kurser i migrationsrätt, tillsynskurser, med flera.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
18 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
24 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
5 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
5 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
46 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Skatterätt
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
13 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal