Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Asylrätt och asylprocessen

Asylrätt och asylprocessen

Kursen behandlar framförallt den materiella migrationsrätten. Kursen har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i svensk utlänningslagstiftning med betoning på skyddsbehov. Fokus läggs således på flyktingskap, alternativt skyddsbehövande och principen om non-refoulement. Även grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” berörs.  

Kursen tar sin utgångspunkt i folkrättsliga och EU-rättsliga regelverk gällande internationellt skydd/asyl, som Flyktingkonventionen, FN:s tortyrkonvention, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Europakonventionen, skyddsgrundsdirektivet och massflyktsdirektivet. Även Barnkonventionen berörs. 

Vi tar upp och diskuterar praxis från Europadomstolen, EU-domstolen, FN:s övervakningskommittéer och Migrationsöverdomstolen. 

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kunskap om det internationella regelverket på olika nivåer och hur det kan användas på nationell nivå.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ombud i migrationsmål samt handläggare och beslutsfattare på myndigheter och företrädare för olika intresseorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Det internationella regelverket (kodifieringen) av Sveriges åtagande enligt Genèvekonventionen och FN:s MR- och tortyrkommittéer
 • Kort om folkrättens betydelse i svensk rätt
 • Principen om non-refoulement (förbudet att utvisa)
 • Asyl
 • Tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning
 • Den juridiska bedömningen av skyddsbehov och skyddsmålens särdrag
 • Fastställande av flyktingskap (flyktinggrunderna)
 • Förföljelsens art och omfattning
 • Riskbedömning
 • Orsakssamband
 • Myndighetsskydd
 • Interflyktsalternativ
 • Skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Väldigt bra, intressant och inspirerande. Helt rätt nivå på kursen.”
 • ”Kursen gav kunskap som kan användas direkt i mitt dagliga arbete. Positivt med förståelse för systemet utifrån helikopterperspektiv och framförallt hur man ska jobba med ärenden teknisk.”
 • ”Allt var så bra. Välordnat, bra personal och föreläsare, härligt med mycket fika och trevlig miljö. Över förväntan!”
 • ”Inspirerande kurs! Bra genomgång av den internationella rätten. Mycket bra med praktiska övningsexempel.”
 • ”Bra upplägg på kursen, intressanta exempel och problemställningar togs upp. Fick användbara tips i arbetet med migrationsrätt och hur man ska tänka beträffande olika frågor inom asylprövning.”
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.