Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Klarspråk – så funkar det

Klarspråk – så funkar det

Vill du skriva bättre texter på kortare tid? Vi lär dig en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.

Kursen ger dig baskunskaper om vad som gör texter effektiva och begripliga, ökad medvetenhet om den egna skrivprocessen, en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt samt argument för ett begripligt och mottagaranpassat språk.

Många olika sorters texter.

Vi arbetar med många olika typer av texter, för att du ska lära känna de vanligaste texttyperna på din arbetsplats. Rapporter, webbtext, brev och beslut tillhör de allra vanligaste, men vi anpassar urvalet efter kursdeltagarnas önskemål. Huvudsaken är att du ska känna att du får nytta av kunskaperna i den praktiska situationen på jobbet.

Målgrupp

Handläggare vid statliga, kommunala och regionala myndigheter samt större företag, organisationer och förbund.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Skrivprocessen och mottagaranpassningen. Vilka är våra läsare? Hur kan vi anpassa innehåll, perspektiv, ton och språk till läsarna? Skillnaden mellan att läsa på skärm och på papper.
 • Huvudbudskapet. Hur förmedlar vi det viktigaste i texten på ett effektivt sätt? Hur gör vi texten överskådlig och lättläst?
 • Struktur och textbindning. Hur skapar vi tydliga sammanhang som är lätta att följa? Hur får texten flyt? Hur får texten en tydlig disposition och vilka rubriker är lämpliga? Hur skriver vi en bra sammanfattning?
 • Meningar. Hur skriver vi meningar som är lätta att läsa och lyfter fram innehållet?
 • Ord och fraser. Vilka ord och fraser bör vi undvika för att texten ska bli mer begriplig?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Jag tyckte kursen och föreläsaren var toppen. Det var den bästa kurs jag gått på hos er."
 • "En bra kurs med både bakgrund och fakta och bra tips."
 • "Hon var tydlig och in-lyssnande"
 • "Jättebra och genomtänkt"
 • "Kursen gav mer än förväntat"
 • "Mycket bra och nu ska jag omsätta mina nya kunskaper i praktiken."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.