Hem

Styrelse och ledning

Lars Johansson

ORDFÖRANDE
Advokat och Partner

Roschier Advokatbyrå AB

Lars har ingått i styrelsen sedan hösten 2003 och valdes till ordförande 2013.

Fanny Gleiss Wilborg

LEDAMOT
Advokat

Advokatfirman Lundberg & Gleiss

Fanny tillträdde i styrelsen juli 2018.

Carl Östring

LEDAMOT
Bolagsjurist, Venture Manager

Traction

Tidigare advokat och delägare på advokatbyrå i Stockholm och Moskva. Ingår i styrelsen sedan hösten 2017.

Malen Wallén

LEDAMOT
Jurist

Post- och telestyrelsen

Malen har ingått i styrelsen sedan hösten 2017.

Rolf Höök

ADJUNGERAD VERKSTÄLLANDE LEDAMOT
Rolf tillträdde som verkställande ledamot hösten 2005.

Han har varit aktiv föreläsare för Fakultetskurser i flera år.