Styrelse

Lars Johansson

ORDFÖRANDE
Advokat

Lars har ingått i styrelsen sedan hösten 2003 och valdes till ordförande 2013.

Fanny Gleiss Wilborg

LEDAMOT
Advokat

Advokatfirman Lundberg & Gleiss

Fanny tillträdde i styrelsen juli 2018.

Carl Östring

LEDAMOT
Bolagsjurist, Venture Manager

Traction

Tidigare advokat och delägare på advokatbyrå i Stockholm och Moskva. Ingår i styrelsen sedan hösten 2017.

Malen Wallén

LEDAMOT
Strategisk rådgivare

Försvarshögskolan

Malen har ingått i styrelsen sedan hösten 2017.