Personal

Klas Andersson

Administration, marknadsföring.

Tel: 08-41 003 006

klas.andersson@fakultetskurser.se

Elektra Hallberg Tahmazidou

Administration

Tel: 08 41 003 006

elektra.hallberg@fakultetskurser.se

Janna Lindblom

Projektledare. Personalansvarig.

Tel: 08-41 003 006

Mobil: 076 645 21 12


janna.lindblom@fakultetskurser.se

Siri Holm

Projektledare

Tel: 08 41 003 006

siri.holm@fakultetskurser.se

Anna Rusin

Ekonomiansvarig

Tel: 08 41 003 006

anna.rusin@fakultetskurser.se


Annette Spata

Kursvärdinna

Tel: 08-41 003 006

kursvardinna@fakultetskurser.se

Alexandra Tärnlund

Administration, marknadsföring.

Tel: 08-41 003 006

alexandra.tarnlund@fakultetskurser.se

Vi är medlemmar i Almega

Utbildningsföretagen

Vi värnar om personalen