Så arbetar vi

Seminarier

Våra seminarier behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs dessa som heldagar i seminarieformat med begränsat antal deltagare för bästa utfall. Från och med hösten 2021 erbjuder vi även digitalt deltagande via Zoom.  Efter genomfört seminarium får deltagarna ett utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt branschen gällande riktlinjer och krav. Våra kurser följer de krav som framgår av  Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar.

Skräddarsytt

Fakultetskurser har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi utformar ett kursförslag utifrån kundens specifika behov som levereras i form av en offert. Innehållet baseras på en gemensamt utarbetad kravspecifikation eller problemformulering. Vår uppdragsutbildning är mycket uppskattad och goda referenser kan lämnas på begäran.

Deltagare

Vår utbildning riktar sig främst till yrkesverksamma jurister i både offentlig och privat verksamhet. Här träffas bl.a. advokater, bankjurister, bolagsjurister, myndighetsjurister och domare. På senare tid har vi utökat målgruppen och erbjuder nu även kurser som passar ledande befattningshavare, fackliga företrädare, personuppgiftsombud, revisorer, risk- och compliancepersonal, skattekonsulter, tillsynshandläggare och upphandlare.     

Föreläsare

Våra föreläsare representerar Sveriges främsta experter och rådgivare inom sina respektive områden. Vi har inga anställda föreläsare, utan skiftar uppdragen mellan de experter som har de bästa förutsättningarna. Vi ställer genomgående krav på hög ämneskunskap och pedagogisk förmåga. Genom vårt nära samarbete med Juridiska institutionen har vi ett omfattande nätverk bland professorer, forskare och lärare på flera olika lärosäten. Därutöver engagerar vi föreläsare från det privata näringslivet. Att sammanföra praktiker med akademisk expertis garanterar att våra kursämnen belyses utifrån olika perspektiv.

Kvalitetssäkring

Vi bevakar ständigt juridikens utveckling och anpassar vårt kursutbud därefter. Vårt nätverk bland experter sträcker sig långt in i maktens korridorer, varför vi kan ligga i framkant både avseende författningsförslag och annan regelutveckling. Vi begränsar antalet kursplatser för att möjliggöra interaktion och maximalt erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Våra kurser följs upp med utvärderingar som har stor betydelse i vår kvalitetssäkring av verksamheten. 

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor.