Bokningsregler


AVBOKNING

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

 

INSTÄLLD KURS

Fakultetskurser har rätt att ställa in en kurs varvid kursavgift återbetalas. Ersättning därutöver betalas ej.


Har du tecknat avbeställningsskydd gäller:

Om du eller en nära släkting till dig  har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.