Kontakta oss

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige – ett samspel mellan migrationsrätt och arbetsrätt

Arbetsgivare söker i ökad utsträckning arbetskraft på den globala arbetsmarknaden. Många pekar på behovet av viss högskoleutbildad arbetskraft. I Sverige rekryteras emellertid utländsk arbetskraft till många olika sektorer. Inom IT-sektorn och skogs-och jordbruket är utländsk arbetskraft vanlig.

För arbetstagare från tredjeland krävs, med vissa undantag, arbetstillstånd för arbete i Sverige. Det arbetsgivarstyrda system för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 föreskriver lika villkor för olika kategorier arbetstagare. För att motverka missbruk och minska risken för kompetensutvisningar har regelverket ändrats i olika omgångar. Ett antal EU-direktiv på området har också genomförts. Det har lett till att det numera finns en rad olika typer av arbetstillstånd. Regelverket har blivit komplext och svåröverskådligt. En ny utredning har också tillsatts med uppdrag att föreslå åtgärder för att öka regelverkets ändamålsenlighet.

Under kursen diskuterar vi förutsättningarna för att få uppehålls- och arbetstillstånd för olika kategorier av arbetskraftsinvandrare. Regler om förlängning och återkallelse av tillstånd samt möjligheterna att byta arbetsgivare, förflytta sig inom EU och ta med sin familj behandlas också.

Målgrupp

Jurister, HR-specialister och andra som i sitt arbete hanterar dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad krävs för att tredjelandsmedborgare ska få arbeta i Sverige?
 • Vad krävs för olika kategorier som säsongsarbetare, högkvalificerade arbetstagare, företagsinternt förflyttade arbetstagare, gästforskare, studenter och övriga arbetstagare?
 • Regler om återkallelse och förlängning
 • Vad innebär de arbetsrättsligt relaterade kraven för tillstånd?
 • Vilka återverkningar får regelbrott?
 • Vad gäller för arbetskraftsinvandrarnas familjer, kan de följa med och får de arbeta och studera?
 • Vilka möjligheter finns för arbetskraftsinvandrare att fritt röra sig inom EU?
 • Vad gäller för asylsökande?
 • Vad gäller för arbetsgivare som anställer personer utan nödvändiga tillstånd?
 • Vad gäller för de som arbetar utan nödvändiga tillstånd?
 • Vilka problem vill regeringen komma till rätta med genom den nya utredningen (Kommittédirektiv. 2020:8)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas