Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

LOU och offentlig upphandling - fördjupning

LOU och offentlig upphandling - fördjupning 

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner. För att ge en ökad förståelse för regelverket och dess praktiska tillämpning blandas föreläsningsmoment löpande med övningar.

Paketerbjudande
Anmäl dig till båda LOU-kurserna samtidigt och få 20% rabatt. Ange kod "LOU20" vid din anmälan för att ta del av erbjudandet. Gäller nyanmälningar.

Målgrupp

Alla som har grundläggande kunskaper i offentlig upphandling och kommer i kontakt med offentlig upphandling. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Upphandlingsprocessen
 • Förfrågningsunderlagets struktur och utformning – genomgång av krav på leverantören, kravspecifikation (krav på varan/tjänsten/entreprenaden), tilldelningskriterier och avtal
 • Metoder för utformning av krav – så ställs krav på leverantören och krav på upphandlingsföremålet
 • Avtalsvillkorens funktion som krav, under upphandlingen och vid avtalstiden
 • Förutsättningarna för att genomföra förhandlat förfarande
 • Utvärdering, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
 • Ramavtal – fördjupning. Olika modeller av ramavtal och avrop
 • Dynamiska inköpssystem
 • Regler om ändring och avslutande av kontrakt.
 • Uppdelning av kontrakt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Johan är mycket bra, engagerad och intresseväckande. Ett svårt område som blev roligt tack vare honom"
 • "Oerhört kompetent och duktig föreläsare"
 • "Kursen hade ett uppdaterat material och ett bra upplägg. Fantastisk föreläsare!"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.