LOU och offentlig upphandling - fördjupning

LOU och offentlig upphandling - fördjupning 

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa på några exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner. För att ge en ökad förståelse för regelverket och dess praktiska tillämpning blandas föreläsningsmoment löpande med övningar.

Kursen LOU och offentlig upphandling och kursen LOU och offentlig upphandling - fördjupning är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå en av kurserna eller läsa båda som en tvådagarskurs. Vid samtidig bokning av båda kurserna erhålles 10% rabatt.​

Målgrupp

Alla som har grundläggande kunskaper i offentlig upphandling och kommer i kontakt med offentlig upphandling. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare inom offentlig sektor

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Upphandlingsprocessen
 • Förfrågningsunderlagets struktur och utformning – genomgång av krav på leverantören, kravspecifikation (krav på varan/tjänsten/entreprenaden), tilldelningskriterier och avtal
 • Metoder för utformning av krav – så ställs krav på leverantören och krav på upphandlingsföremålet
 • Avtalsvillkorens funktion som krav, under upphandlingen och vid avtalstiden
 • Förutsättningarna för att genomföra förhandlat förfarande
 • Utvärdering, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
 • Ramavtal – fördjupning. Olika modeller av ramavtal och avrop
 • Dynamiska inköpssystem
 • Regler om ändring och avslutande av kontrakt.
 • Uppdelning av kontrakt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Johan är mycket bra, engagerad och intresseväckande. Ett svårt område som blev roligt tack vare honom"
 • "Oerhört kompetent och duktig föreläsare"
 • "Kursen hade ett uppdaterat material och ett bra upplägg. Fantastisk föreläsare!"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.