Kontakta oss

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera misskötsel, sjukdom och uppsägning inom offentlig sektor

De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig. Den här kursen ger dig tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen går också igenom hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. Vad är arbetsrättslig misskötsel v/s moralisk misskötsel? När finns det grund för uppsägning eller avsked? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare?

Kursens mål är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor där medarbetare missköter sig i anställningen. Vikten av rättssäkerhet och tydlig dokumentation genomsyrar kursen. I situationer avseende misskötsel i anställningen är det viktigt att vara medveten om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller kränkande särbehandling. Om en fråga avseende misskötsel i anställningen hanteras rättsosäkert kan denna felaktiga hantering snarare betraktas som kränkande särbehandling.

Kursen är särskilt riktad mot offentlig sektor och baseras på gällande lagstiftning och kollektivavtal. Kursen fokuserar på expertfunktionens v/s chefernas roll i arbetet med att hantera misskötsel. Vilka krav/förväntningar finns på chefen med personalansvar? När och hur ska expertfunktionen kopplas in? Kursen innehåller även en genomgång och analys av utvalda och relevanta rättsfall avseende offentlig sektor från Arbetsdomstolen.

Boken "Att hantera misskötsel – handbok för chefer" skriven av kursledaren Georg Frick ingår i kursmaterialet. 

Målgrupp

Chefer med personalansvar, HR-konsulter, HR-chefer och förhandlingschefer samt fackliga representanter inom offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Grundkrav i anställningen/arbetsskyldighet
 • Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
 • Kränkande särbehandling v/s misskötsel
 • Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
 • Arbetsrättsligt fel v/s moraliskt fel
 • Att genomföra en arbetsrättslig utredning
 • Korrigerande samtal
 • Disciplinär åtgärd enligt lag eller kollektivavtal
 • Förflyttning/omplacering
 • Uppsägning/avsked
 • Personalansvarsnämnd (avser statlig sektor)
 • Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen avseende offentlig sektor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Inskrivning
 • 09.30
  • Grundkrav i anställningen/arbetsskyldighet
  • Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
  • Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Arbetsrättsligt fel v/s moraliskt fel
  • Att genomföra en arbetsrättslig utredning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Arbetsrättsliga frågeställningar (kort workshop)
  • Korrigerande (eller medvetandegörande) samtal
  • Disciplinära åtgärder enligt lag eller kollektivavtal
  • Förflyttning/omplacering
  • Förhandlingsskyldighet enligt MBL
  • Personalansvarsnämnd (statlig sektor)
  • Uppsägning/avsked
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Relevanta rättsfall avseende offentlig sektor från Arbetsdomstolen
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Väldigt bra och intressant. Upplever Georg som mycket kunnig och han var tydlig i sin presentation"
 • "Mycket kompetent! Intressant upplägg och genomförande. Rekommenderas!"
 • "Oerhört professionell och kunnig föreläsare"
 • "Väldigt bra! Nog första gången jag tyckte att den sortens teoretiska tunga föreläsningar var spännande."
 • "Bra, det fanns en röd tråd genom hela föredraget varvat med info och exempel. Bra material till föredraget."