Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Totalförsvar och civil beredskap

Totalförsvar och civil beredskap – Regelverk och ansvar

De senaste åren har den svenska totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket har ökat intresset för begrepp såsom totalförsvar, höjd beredskap, allmän tjänsteplikt och samhällsviktig verksamhet.

Målet med kursen är att ge en ökad förståelse för ovan nämnda begrepp och vilka krav som ställs på både statliga, kommunala och privata aktörer såväl inför som under höjd beredskap och krig.

Kursen tar upp centrala frågor såsom vad är krig och krigsfara, vad innebär höjd beredskap, vilken verksamhet är att betrakta som samhällsviktig, vilka uppgifter och ansvarsområden har aktörerna i det civila försvaret, vad innebär det att bygga en krigsorganisation samt hur och när används allmän tjänsteplikt och civilplikt. 

Slutligen innehåller kursen en reflektion kring vad det egentligen är vi ska försvara, hur det säkerhetspolitiska hotet ser ut och den svenska försvarspolitiska inriktningen.

 

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid exempelvis centrala myndigheter, länsstyrelser, och i näringslivet.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 12.30
  • Fika och registrering
 • 13.00
  • Kursen startar
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.