Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Terrorbrott i praktik och juridik

Terrorbrott i praktik och juridik – Underrättelse- och säkerhetshot

Under kursdagen kommer du att erbjudas en god inblick avseende hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild.  Vad detta innebär för oss och hur kan vi skydda oss är en synnerligen aktuell fråga för många samhällsfunktioner i nuläget. Vidare kommer det att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället med ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs. Stor vikt kommer att ägnas åt att ge en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga. Slutligen kommer du som kursdeltagare att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och därmed liknande brott.

Uppdelning av dagens föreläsningstimmar:

 1. Vad är säkerhetspolisens och MUST bedömning avseende särskilt allvarliga fenomen? Hur ser utvecklingen ut avseende våldsbejakande extremism ut höger/vänster/miljö/islamism? Hur ser frågor kring påverkan mot beslutsfattare ut?
 2. Vad är underrättelsehotet mot Sverige och vårt närområde? Hur påverkar Kina och Ryssland oss och på vilket sätt har händelserna i Ukraina utvecklat hotbilden. På vilket sätt arbetar utländska statsaktörer mot svenska skyddsvärden.
 3. Hur bör man följa enskilda företeelser och individer? På vilket sätt ser förekomsten av insiders och infiltration ut. Hur arbetar organiserad brottslighet och andra mot våra anställda?
 4. Hur jobbar Ryssland med hybrida hot och vad menas med detta? Vad innebär begreppet gråzon och hur bör man tänka i relation till olika händelser. 
 5. Hur ser utvecklingen av den organiserade brottsligheten ut? Hur ser samhällsutvecklingen avseende säkerhet ut? 

Frågor av särskild juridisk natur som berörs är; Vad är terrorbrott och vad innebär en anpassning till terrorhotnivå4. Vad är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och hur kan myndigheter samarbeta avseende underrättelseinformation. Vad finns det för aktualiteter kring 19 kap BrB avseende spioneribrott mm. Vad innebär signalspaning och lagregler kring detta mm.

 

Målgrupp

Målgruppen för kursen är bred och inkluderar allt från myndighetsjurister, advokater och andra som genom sitt arbete kommer i kontakt med frågor eller miljöer där ökad förståelse för lagstiftning gällande rikets säkerhet är värdefull.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Du kommer att får en god inblick avseende hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild. Vad innebär detta för oss och hur kan vi skydda oss.
 • Du kommer att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället med ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs.
 • Du kommer att få en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga.
 • Du kommer att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och därmed liknande brott.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Kunnig och engagerad föreläsare gjorde detta till en intressant dag!
 • Mycket bra kurs.
 • Bra och engagerande! Föreläsaren är en duktig talare och som åhörare blev man fångad av de intressanta berättelser och anekdoter han delade med sig av.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.