Tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen

Tillståndsgivning och tillsyn av detaljhandel med tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) trädde i kraft 1 juli 2019. Lagen är en sammanslagning av två lagar: Tobakslagen och lagen om elektroniska produkter och påfyllningsbehållare. 

Lagen om elektroniska produkter är i stort sett likadan som förut, men tobakslagen har ändrats på flera sätt. De största ändringarna är att det har införts fler rökfria miljöer och ett särskilt tillstånd för tobaksförsäljning.

Under dagen går vi igenom bakgrund och historik till att vi har den tobakslag som vi har idag, vad innehåller LTLP för olika delar, hur går tillståndsgivning till, vilka remisser ska skickas, hur bedömer man eventuell brottslighet och ekonomisk status (exempelvis var har pengarna kommit ifrån för att köpa rörelsen), hur har den sökande skött inbetalning av skatter och avgifter.

Vi går också in på hur tillsyn av detaljhandel av tobak, elektroniska produkter och örtprodukter utförs.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Myndighetsutövning, vad är det?
 • Vilka tobaks-, heat-not-burn-, elektroniska, och örtprodukter finns på marknaden just nu
 • Hur kontrollerar man att åldersgränser följs?
 • Marknadsföring inne i eller i anknytning till tobaksförsäljningsstället
 • Märkning av tobaksprodukter
 • Illegal tobak
 • Förelägganden, förbud och återkallelser
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Suzanne är fantastiskt kunnig och bra på att lära ut!"
 • "Utmärkt service av kursvärdinnan samt bra lokaler och god lunch. Uppskattade att det fanns möjlighet att titta på tobaksprodukter"
 • "Levande med att se de verkliga paketen och bra föredrag"