Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte

Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma.

På denna heldagskurs reder Sören Öman ut begreppen genom att ta ett helhetsgrepp på de många bestämmelser som reglerar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte.

Målgrupp

Kursen vänder sig till förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver kunskap om myndigheters hantering av personuppgifter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Behandling av personuppgifter och sambanden mellan
 • De särskilda registerförfattningarna
 • Personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen/den föreslagna dataskyddslagen/den föreslagna brottsdatalagen
 • Offentlighetsprincipen
 • Sekretess
 • Uppgifts- och anmälningsskyldighet
 • Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande mellan myndigheter
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion
  • Kort om dataskydd i allmänhet
  • Särskilda registerförfattningarnas uppbyggnad
  • Allmänna handlingar i elektronisk miljö, sekretess och uppgiftsskyldighet
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Närmare om särskilda registerförfattningar
  • Tillämpningsområdet – Vilka slags uppgifter och vilket slags  behandling?
  • Förhållandet till det generella dataskyddet/offentlighetsprincipen
  • Rätt för enskilda att motsätta sig behandlingen?
  • Ändamålsangivelser – Andra ändamål än de angivna? Utlämnande av uppgifter?
  • Personuppgiftsansvaret
  • Restriktioner vid uppgifter av känslig natur
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Elektroniskt utlämnande mellan myndigheter
  • Vad är direktåtkomst / utlämnande på medium för automatiserad behandling?
  • När får direktåtkomst förekomma?
  • Offentlighetsprincipen och sekretess vid direktåtkomst
  • Uppgiftsskyldighet
  • Samkörning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Övriga frågor och frågestund
  • Reglering av databas
  • Sökbegrepp
  • Elektroniskt utlämnande till enskilda – 21:7 offentlighets- och sekretesslagen
  • Rättelse
  • Skadestånd
  • Straffansvar?
  • Gallring
 • 16.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”En bra planerad och genomförd kurs!”
 • ”Kursen gav mig den kunskap jag hoppats få och en kick för fortsatt arbete.”
 • "Sören Öman är en väldigt bra föreläsare, intressant kurs!"
 • "Det jag har lärt mig på kursen kommer jag att ha användning av i mitt dagliga arbete"