Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Kursen vill förmedla varför informationssäkerhet är viktigt i din organisation för att kunna stötta din organisation i frågor om informationssäkerhet.

Grundläggande begrepp såsom konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet förklarar vad informationssäkerhet är. Kursen förklarar vikten av informationssäkerhet, och hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen. Exempel ges från verkliga händelser.

Kursen visar skillnader och likheter beroende på om det är en privat eller en offentlig aktör, och går även igenom grunderna i offentlig upphandling samt grundläggande principer för värdering av offerter. Kursen vill ge kunskap om det stöd som finns i lagstiftning och praxis inför upphandlingar.

Kursledarna har aktivt arbetat med upphandling av system med högt skyddsvärde. Och har även erfarenhet av att certifiera en större organisation i informationssäkerhet enlighet 27000.

Målgrupp

Kursen riktar sig till berörda av upphandling av IT relaterade varor och tjänster. Personer som har ett ansvar för system, jurister, staber/rådgivare eller medlemmar i ledningsgrupp eller andra beslutsfattare. Kursen ger stöd åt de medarbetare som behöver lära mer om upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet och cybersäkerhet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kursen går övergripande igenom
 • Övergripande om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
 • Internationell lagstiftnings påverkan vid till exempel outsourcing och köp av program-/hårdvaror.
 • Vilka underlag som måste tas fram inför en upphandling, vikten av rätt kravställning.
 • Reglerna för hur en utvärdering av inkomna offerter ska göras.
 • De lagar som reglerar en upphandling och när de olika lagarna är tillämpliga.
 • Tillämpa adekvat lagstiftning utifrån aktuell behovs- och kravbild.
 • Hur sekretessbestämmelserna påverkar.
 • Hur offertunderlag och värderingar av utvärderingar av offertsvar kan göras.
 • Vilket stöd ger ISO 27000
 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Kontinuitet och avbrottsplaner
 • Upphandling
 • Incidenthantering
 • Certifiering av informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO 27000
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Projektledning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.