Statsrätt och rollen som statsanställd

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar på myndigheter, kommuner eller länsstyrelser, samt andra personer som i sitt yrke behöver kunskap om statsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Statsrätt
 • Funktionsfördelning, de högsta statsorganens funktion och organisation
 • Den rättsliga regleringen av statliga förvaltningsmyndigheter
 • Begreppet myndighet och styrningen av myndigheterna (uppgiftsstyrning, organisationsstyrning och ekonomisk styrning)
 • Normgivningen och de centrala principerna för den offentliga förvaltningen (lagstiftningsprocessen, normhierarkin och EU-rätt – nationell rätt)
 • Statstjänstemannarollen
 • Speciella ansvarsregler (tjänstefel och disciplinansvar samt muta och bestickning)
 • Ärendehandläggning och myndighetsutövning
 • Förvaltningslagen (begreppet myndighetsutövning, överklagande och omprövning)
 • Myndighetsförordningen
 • Tillsyn
 • Kontroll och efterlevnad
 • JO
 • JK
 • Praxis
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Den offentliga organisationen, normgivningsprocessen
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Offentligrättsliga principer
  • Statstjänstemannarollen
  • Tillsynsrollen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Tillsynsforum
  • Tillsyn i praktiken
  • Handläggning
  • Beslutsfattande
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Muta
  • Bisyssla
  • Tjänstefel
  • Tillsynsskrivelsen
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Föreläsaren är kunnig och samtidigt avslappnad, öppen för vad deltagarna önskade av kursen och deras erfarenheter."
 • "Föreläsaren har god kunskap och en verklig förmåga att kunna förmedla kunskapen på ett begripligt språk. Vill verkligen ge föreläsaren en eloge!"
 • "Det är få gånger jag har varit så nöjd med en kurs!"
 • "Mycket kunnig och engagerad föreläsare med en stor portion humor!"
 • "Kursen gav en bra sammanhållen bild över vad det åligger en handläggare verksam med tillsyn att ta hänsyn till i det vardagliga arbetet!"
 • "Den absolut bästa föreläsaren."
 • "Har varit statsanställd i snart 30 år så det var otroligt att föreläsaren snappade upp sådant som man inte redan visste."
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.