Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

E-förvaltningens juridik 1

E-förvaltningens juridik 1 – rättslig reglering och praktiskt arbete

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen har pågått i flera decennier men utvecklingstakten är fortsatt hög såväl tekniskt och verksamhetsmässigt som juridiskt.

Jurister som ska stödja och kvalitetssäkra myndighetens digitaliseringsarbete behöver ha överblick över flera olika rättsområden, men även kunskaper om de verksamhetsmässiga förutsättningarna och samspelet mellan juridik och teknik.

Kursen ger överblick över de centrala rättsområden som rör e-förvaltningen och sätter in rättsfrågorna i sitt verksamhetsmässiga sammanhang. Bland annat berörs de rättsliga förutsättningarna för myndighetens hantering av information, digitalisering av ärenden och handläggning, samverkan mellan myndigheter samt anskaffning av IT-system.

Under kursen diskuteras även rollen som jurist i e-förvaltningen, t.ex. frågor som rör arbetssätt och samarbete med andra yrkesgrupper.

Målgrupp

Grundkurs för jurister och andra intresserade yrkesgrupper i den offentliga sektorn.

Se även fortsättningskursen E-förvaltningens juridik 2 – nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete.
 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Politiska förutsättningar för e-förvaltningen
 • Översikt över centrala regleringar
 • Centrala rättsfrågor
 • Utvalda rättsfrågor kopplade till digital informationshantering, t.ex. dataskydd, offentlighet- och sekretess, vidareutnyttjande av data, arkivering m.m.
 • Spänningar mellan rättsliga krav i olika regelverk
 • Juridiska aspekter på e-tjänster
 • Kravställning vid verksamhetsutveckling och anskaffning av system
 • Särskilda rättsfrågor vid samverkan mellan myndigheter
 • Juridiska aspekter på informationssäkerhetsarbetet
 • Rollen som e-förvaltningsjurist, förutsättningar för arbetet m.m.
 • Metoder för att säkerställa att processer, system och arbetssätt uppfyller de rättsliga kraven
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • - Politiska och juridiska utgångspunkter för e-förvaltningen
  • - Rättslig översikt och identifiering av rättsliga utmaningar
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • - Ett urval av centrala rättsfrågor vid digital informationshantering
  • - Rättsfrågor vid utformning av e-tjänster
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • - Rättslig kravställning vid verksamhetsutveckling och anskaffning av system
  • - Särskilda rättsfrågor vid samverkan mellan myndigheter
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • - Rättsliga aspekter på informationssäkerhetsarbetet
  • - E-förvaltningsjuristens yrkesroll
  • - Frågor och diskussion
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.