Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

E-förvaltningens juridik 2

E-förvaltningens juridik 2 – nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete

Jurister med inriktning på e-förvaltningens juridik förväntas ofta lösa komplicerade rätts- och verksamhetsfrågor. Inte sällan är förväntningarna på flexibilitet och utvecklingstakt höga från verksamhet, ledning och medborgarna. Samtidigt ska juristerna hänga med i den snabba utvecklingen, inte minst inom EU-rätten.

Kursen syftar till att ge jurister som arbetar med e-förvaltningsfrågor uppdaterade kunskaper om den senaste rättsutvecklingen, användningen av AI i offentlig sektor samt fördjupad förståelse för det praktiska juridiska arbetet. Det finns också tid för erfarenhetsutbyte och diskussion om ”best practice”.

Under förmiddagen genomförs en workshop om det praktiska juridiska arbetet i e-förvaltningen. Under eftermiddagen sker en nyhetsuppdatering kring nya och kommande regleringar. Dessutom analyseras de rättsliga frågor som aktualiseras vid användningen av artificiell intelligens (AI) i offentlig sektor.

Målgrupp

Fortsättningskurs för jurister och andra intresserade yrkesgrupper i den offentliga sektorn.

Se även grundkursen E-förvaltningens juridik 1 – rättslig reglering och praktiskt arbete.
 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur kan det rättsliga arbetet utvecklas och effektiviseras?
 • Att ”bygga in juridiken” i teknik, rutiner, organisation och processer
 • Verktyg för att kravställa och kvalitetssäkra processer rättsligt
 • Kopplingen mellan avtal och utveckling
 • Rättsliga riskbedömningar
 • Samverkan mellan jurister och andra professioner
 • Stöd, gemensamma ställningstaganden m.m.
 • Översikt över nya regelverk som påverkar e-förvaltningen
 • Rättsliga aspekter på AI i offentlig sektor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Workshop: Det praktiska juridiska arbetet i e-förvaltningen
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Workshop: Det praktiska juridiska arbetet i e-förvaltningen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Nya och kommande regelverk som påverkar e-förvaltningen
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • AI i offentlig sektor – rättsliga frågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.