Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

Mellanhänder för kommunikation på internet – t.ex. internetleverantörer, tjänster för lagring av användargenererat innehåll, sociala medier och handelsplattformar – har under en längre tid varit i fokus för rättsliga processer och nationella lagstiftningsåtgärder. Genom den nya EU-förordningen om digitala tjänster finns en ny rättslig spelplan på plats.

Kursen ger en översikt över den nya regleringen, t.ex. dess tillämpningsområde, grundläggande struktur och förhållande till annan reglering och till äldre praxis. Förordningen innehåller precis som e-handelsdirektivet vissa ansvarsfrihetsregler, men en nyhet är de relativt omfattande krav på aktiva insatser av olika slag som införs för olika typer av mellanhänder.

Inför ikraftträdandet 2024 behöver företag och organisationer se över utformningen av sina tjänster, sina rutiner och hur avtalsvillkor är utformade.

Målgrupp

Jurister och andra som vill få en introduktion till DSA och därmed sammanhängande rättslig reglering.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Bakgrund till förordningen, tillämpningsområdet och grundläggande regleringskonstruktion
 • Tjänster som omfattas. Internetleverantörer, sociala medier, handelsplattformar, diskussionsforum, sökmotorer m.m.
 • På vilka punkter ändras rättsläget? På vilka punkter ändras det inte?
 • Förhållande till annan reglering av mellanhänder (på nationell nivå och EU-nivå)
 • EU-domstolen praxis kring ansvar och ansvarsfrihet
 • EU-domstolen praxis kring förbud mot en allmän övervakningsskyldighet
 • Förelägganden mot mellanhänder
 • Nya relativt omfattande due dilligence-krav för olika typer av mellanhänder
 • Särskilda regler för riktad annonsering, marknadsplatser och om s.k. dark patterns
 • Svensk kompletterande reglering till DSA
 • Vilka praktiska åtgärder krävs? Användarvillkor m.m.
Tid Innehåll
 • 13.30
  • Kursen startar!
  • Allmänt om mellanhänders rättsliga ställning och DSA
  • Tillämpningsområde
  • Straff- och skadeståndsansvar för användargenererat innehåll
  • Förelägganden mot mellanhänder
 • 14.45
  • Paus
 • 15.00
  • Nya due dilligence-krav
  • Vissa särskilda regler
  • Tillsyn
  • Praktiska åtgärder som krävs
 • 16.15
  • Frågor och diskussion om praktiska åtgärder
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.