Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar 

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden.

Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis från EU-domstolen, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt ny EU-lagstiftning med koppling till dataskyddet.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på vissa nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Under dagen analyseras bl.a. hur EU-domstolens praxis kan vägleda vid tillämpningen av dataskyddslagstiftningen, förhållandet mellan dataskydd och yttrandefrihet samt samtycke som rättslig grund. Vidare diskuteras pixlar, delaknappar, cookies m.m. ur ett rättsligt perspektiv.

En gästföreläsning med Sören Öman ger en fördjupning i vissa aktuella frågor, t.ex. behandling av uppgifter om lagöverträdelser, dataskydd i samband med rekrytering, ansiktsigenkänning samt manuell behandling av personuppgifter.

Kursen avslutas med en gemensam frågestund med båda föreläsarna där även andra dataskyddsrättsliga frågor kan tas upp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Nyheter och trender inom dataskyddet
 • Viktiga nya domar från EU-domstolen
 • ePrivacy, bl.a. reglering av cookies och annan spårningsteknik
 • Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn
 • Metodfrågor när dataskyddsreglerna tillämpas
 • Förhållandet mellan GDPR och TF/YGL
 • EU-domstolens nya domar om yttrandefrihet och dataskydd
 • Vad krävs för att samtycke ska kunna användas som rättslig grund?
 • Praktiska överväganden kring samtycke
 • EU-domstolens praxis om personuppgiftsansvar
 • Praktiska överväganden vid datadelning: Ansvarig eller biträde?
 • Vilken insamling av personuppgifter sker på webbplatser? Analysverktyg, sociala medier, marknadsföring, nyttofunktioner
 • ePrivacy/LEK:s tillämpning efter GDPR. En ny ePrivacy förordning?
 • EU-domstolens dom i FashionID-målet: När är webbplatsägaren personuppgiftsansvarig för tredjeparters insamling av personuppgifter på webbplatsen?
 • Dataskyddsmyndigheternas vägledning och praxis
 • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
 • Dataskydd i samband med rekrytering
 • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
 • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Nyheter och trender på dataskyddsområdet
  • Viktiga domar och beslut
  • Ny EU-lagstiftning kopplad till dataskyddet
  • Tillsyn och annat som rör dataskyddsmyndigheternas arbete
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar I
  • EU-domstolen och dataskyddet: Vad kan vi lära oss om tolkningen av dataskyddslagstiftningen?
  • Dataskydd v. yttrandefrihet
  • Samtycke som rättslig grund för behandling
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar II
  • Datadelning: är det påstådda biträdet verkligen ett biträde? Hur bestäms vem som är personuppgiftsansvarig?
  • Trackingskript, pixlar och gillaknappar på webbplatsen. Vad gäller enligt GDPR och ePrivacy?
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Gästföreläsning med Sören Öman: Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar III
  • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
  • Dataskydd i samband med rekrytering
  • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
  • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
 • 16.15
  • Gemensam frågestund
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Mycket kunniga föreläsare och genomtänkt innehåll."
 • "Kunniga och inspirerande. Väl avvägt upplägg mellan praxis, författningstext och praktiska exempel."
 • "Mycket givande kurs, bra genomgång och fördjupning av GDPR. Intressanta frågor o diskussioner."
 • "Mycket bra och intressanta iakttagelser om vad som är nytt inom relevanta områden i GDPR."
 • "Bra. Bra schema, placering av pauser, bra fika,  god lunch med bra valmöjligheter.  Gott om praktisk info fanns också tillgänglig."
 • "Mycket bra, alltid nöjd med Fakultetskurser både vad gäller föreläsare, upplägg med kurser och pauser, mycket bra mat och fika osv. Alltid hög nivå hos er."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.