Säkerhetsskyddslagens krav på verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet

Säkerhetsskyddslagens krav på verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet

Den nya säkerhetsskyddslagen ställer krav på myndigheter, kommuner, regioner och enskilda verksamhetsutövare att bedöma om verksamheten har betydelse för Sveriges säkerhet och i så fall vidta säkerhetsskyddsåtgärder. I januari 2021 infördes nya krav bland annat när sådan verksamhet överlåts helt eller delvis och den 1 december 2021 fick tillsynsmyndigheterna utökade befogenheter samt möjlighet att besluta om förelägganden och sanktionsavgift i vissa fall. Vidare infördes krav på anmälningsskyldighet, utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddschefens roll och ansvar.

Kursen går igenom de viktigast delarna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och förordningen. Vi går igenom de begrepp som definierar lagens tillämpningsområde, t.ex. Sveriges säkerhet. Vad innebär kraven på säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder och säkerhetsskyddsavtal? Kursen kommer ge en överblick av de skyldigheter som verksamhetsutövare, leverantörer och andra aktörer har. Kursen tar vidare upp de nya bestämmelserna vid överlåtelse, föreläggande och sanktionsavgift och den nya strukturen för tillsyn.

Målgrupp

Jurister i offentlig och privat verksamhet, advokater, chefer, säkerhetsskyddshandläggare och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med säkerhetsskyddslagen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Reglering på säkerhetsskyddsområdet
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Säkerhetsskyddsförordningen
 • Myndighetsföreskrifter
 • Vem omfattas av säkerhetsskyddslagen?
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Anmälningsskyldighet
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Personalsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Säkerhetsskyddsavtal
 • Skyldigheter för verksamhetsutövare, leverantörer och andra aktörer
 • Överlåtelse av viss verksamhet och aktier
 • Sanktionsavgift
 • Tillsyn över säkerhetsskyddet
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 13.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.