Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning – misskötsamhet, illojalitet och dåliga prestationer

Under den här kursen får du god insikt i vad varje arbetgsivare, och även arbetstagare, bör känna till om misskötsamhet, lojaitet, bristande lojalitet, dåliga prestationer och uppsägning på grund av personliga skäl. Kursledaren advokat Louise D’Oliwa varvar teori med praktiska exempel och diskussionsfrågor. Du får en god grund att stå på för att kunna hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet, oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor.  Vad krävs för att dela ut en varning? Vad ska man tänka på inför utdelandet av en varning? Vad är tillräckliga skäl för uppsägning och hur ska man agera för att undvika skadeståndsansvar?

Målgrupp

Målgruppen är advokater och arbetsgivare, personalchefter, HR-chefer och andra med personalansvar, fackliga förtrondemän samt arbetstagare med särskilt intresse för hur man ska agera för att göra rätt

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion: Lagar, kollektivavtal, anställningsavtal och praxis
 • Lojalitetsplikten: arbetstagarens skyldigheter
 • Varning / Medvetandegörande /erinran
 • Sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl
 • Underrättelse och varsel
 • Överläggning
 • Uppsägningsbesked
 • Skadestånd
 • Tvist
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.