Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Visselblåsarlagen – nya krav & yttrandefrihet

Visselblåsarlagen – nya krav & yttrandefrihet i arbetslivet

En ny betydligt utvidgad, visselblåsarlag gäller från december 2021. Lagen är omfattande och baserar sig på ett EU-direktiv. Den innehåller tio kapitel med paragrafer. Företag och myndigheter med 50 eller fler arbetstagare blir bl.a. skyldiga att inrätta särskilda rapporteringskanaler och följa upp inkomna larm. Arbetstagare som slår larm får ett utvidgat skydd. Behandlingen av personuppgifter när man följer upp inkomna larm regleras. En tillsynsmyndighet, som har möjlighet att utfärda vitesförelägganden, ska se till att reglerna följs.

På kursen går vi igenom den nya visselblåsarlagen och vilka krav den ställer. Vi går också igenom vad som allmänt gäller om yttrandefriheten i arbetslivet. Vi berör bl.a. kritikrätten i arbetslivet, yttrandefrihetsskyddet och meddelarskyddet för privat och offentligt anställda och det extra skyddet för privatanställda i offentligt finansierad skola, vård och omsorg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Genomgång av den nya visselblåsarlagen
 • Vilka krav ställs på arbetsgivare?
 • Vad krävs för att få ett skydd enligt lagen?
 • Vad gäller om den allmänna kritikrätten i arbetslivet?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Kursen motsvarade mina förväntningar och jag uppskattade föredraget! "
 • "Föredraget var mycket bra. Det var bra frågor som togs upp, tydligt och pedagogiskt. Jag har redan haft nytta av kursen i mitt arbete."
 • "Helhetsintrycket var mycket bra. Trevliga lokaler, lunch och fika. Lagom många och långa pauser under dagen."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.