Kontakta oss

Kommersiell hyresjuridik

Kommersiell hyresjuridik – från avtal till uppsägning

Den kommersiella hyresjuridiken, det vill säga de regler som handlar om hyra av lokaler, uppfattas ofta som komplicerade och det är viktigt att känna till de viktiga reglerna.

Syftet med denna kurs är att på ett lättförståeligt och intressant sätt förmedla den kunskap som det finns ett sådant stort behov av bland fastighetsägare och rådgivare som jurister och advokater. I denna kurs ger föreläsaren handfasta råd och rekommendationer och deltagarna får även diskutera olika case. Vi går igenom rättsfall och deltagarna får möjlighet att aktivt delta.

Kursen kommer att fokusera på 12 kapitlet jordabalken och noga gå igenom vad man ska tänka på inför tecknande av ett hyresavtal, en uppsägning eller en medlingssituation. Vidare behandlas även hur man ska hantera en eventuell tvist.

Under kursen går föreläsare Louise D’Oliwa igenom vad som definieras som hyresavtal, vad man ska tänka på inför tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist.

Målgrupp

Kursen vänder sig till fastighetsägare, lokalhyresgäster, jurister, advokater och andra som arbetar med lokaler: uthyrning och förvaltning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion till den kommersiella hyresjuridiken
 • Definition av hyresavtal
 • Vad är hus eller delar av hus
 • Ersättning – hyra
 • Inför ingående av avtal
 • Lokalen
 • Tillstånd
 • Hyresvärd
 • Hyresgästen
 • Hyreskontrakt
 • Innehåll och fallgropar
 • Hyresnivå
 • Index och andra tillägg
 • Lokalens skick
 • Uppsägning
 • Hyresvärdens uppsägning
 • Hyresgästens uppsägning
 • Villkorsändring
 • Avflyttning
 • Medling
 • Uppskov
 • Tvist
 • Skadestånd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • Fantastisk kurs med många viktiga råd, för både en hyresgäst och för en hyresvärd, att skapa ett gemensamt framgångsrikt hyresförhållande.
 • Relevant och matnyttigt rakt igenom.
 • Louise är väldigt pedagogisk och proffsig i sin utlärning. Roligt med exempel från verkligheten och att vi fick lov att vara med och diskutera och ställa frågor löpande.
 • Otroligt kunnig och sympatisk föreläsare.