Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Fri rörlighet för EU-medborgare & deras familjemedlemmar

Fri rörlighet för EU-medborgare & deras familjemedlemmar

Med avstamp i de EU-rättsliga grundstenarna behandlar kursen de centrala aspekterna av den fria rörligheten för EU-medborgare. Utgångspunkten tas i EU-fördragen, rörlighetsdirektivet och EU-domstolens rättspraxis och hur dessa får direkt effekt för svensk rätt. Frågetecken kring svensk lags och rättspraxis förenlighet med EU-rätten kommer särskilt att belysas. Deltagaren kommer att få med sig både rättsliga och praktiska verktyg för att hantera och lösa komplicerade frågor på området, där det tidigare inte funnits tydliga tillvägagångssätt. 

Mer specifika frågor kring bl.a. sjukförsäkringskrav, uppehållsrätt för arbetssökande och ekonomiskt inaktiva EU-medborgare, permanent uppehållsrätt (förvärv och förlust), härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar till EU- och svenska medborgare, Brexit och Associeringsavtalet med Turkiet kommer även att behandlas. 

Målgrupp

Advokater och jurister som hanterar kommersiella och/eller arbetsrättsliga frågor

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Inledning ang. EU-rättens grundstenar (EU-rättens företräde, direkt effekt, tolkningsprinciper osv)
 • EU-medborgarskap
 • Primär uppehållsrätt för EU-medborgare med sysselsättning
 • Primär uppehållsrätt för ekonomiskt inaktiva EU-medborgare
 • Kravet på heltäckande sjukförsäkring
 • Samordning av medlemsstaternas sociala trygghetssystem
 • Härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar till EU-medborgare
 • Begränsningar i uppehållsrätt
 • Materiella och processuella rättigheter som följer av uppehållsrätt
 • Aktuella principer som Surinder Singh- och Zambrano-principen
 • Effekten av EU-medborgarens förvärv av svenskt medborgarskap efter utövande av uppehållsrätt här
 • Förfaranden och processer för fastställande av uppehållsrätt i det svenska sammanhanget
 • Brexit
 • Associeringsavtalet med Turkiet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.