Kontakta oss

EU:s nya AI-förordning - Webbinarium

EU:s nya AI-förordning - Webbinarium

 

Artificiell intelligens (AI) har aldrig varit mer aktuellt, och utvecklingen sker i en rasande takt. Olika AI-baserade lösningar och tjänster slår igenom med full kraft i vårt samhälle, samtidigt som en ny EU-förordning om AI förväntas träda i kraft innan årsskiftet. Vad passar då inte bättre än ett halvdags-webbinar om den nya AI-förordningen?

Redan i april 2021 publicerade EU-kommissionen ett förslag till en förordning på EU-nivå avseende AI. Förslaget har alltsedan dess varit under beredning inom ramen för EU:s institutioner fram till dess att EU-parlamentet publicerade sin förhandlingsposition i juni 2023, efter att Rådet publicerat sin förhandlingsposition i december 2022. Under sommaren 2023 påbörjades slutförhandlingarna mellan de tre EU-institutionerna, som förväntas mynna ut i en AI-förordning i kraft innan årsskiftet 2023/2024, med tillämpning 24 månader senare.

Vilka nya rättsregler innehåller AI-förordningen? Vad innebär förordningen för utveckling och användning av AI-system? Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

Dessa frågor ämnar vi bland annat besvara under webbinariet. Vi ger er inledningsvis en introduktion till AI och centrala begrepp. Åhöraren kan sedan förvänta sig en djupdykning i AI-förordningen med avstamp i dess bakgrund och syfte, för att sedan fortsätta med dess regleringar och vilken betydelse dessa får i praktiken. Vi kommer även ge en introduktion till de närliggande regelverken AI Liability Directive samt Data Act. Webbinariet avslutas med en praktisk genomgång om hur organisationer förbereder sig inför att AI-förordningen börjar tillämpas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiserande jurister inom privat- och offentlig sektor eller på advokatbyrå, men även upphandlare, utvecklare, inköpare samt andra personer som arbetar med digital innovation och utveckling som stöter på frågor om AI i sin vardag och vill fördjupa sin kunskap om de rättsliga regelverken.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion till AI och några centrala begrepp
 • AI-förordningens struktur och definitioner
 • Genomgång av förordningens väsentliga regleringar
 • AI-förordningen påverkan på olika typer av verksamhet
 • Introduktion till AI Liability Directive och Data Act
 • Praktisk genomgång av förberedelser inför AI-förordningens ikraftträdande
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar
 • 14.45
  • Paus
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.