Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

EU:s nya AI-förordning - Webbinarium

EU:s nya AI-förordning - Webbinarium

Artificiell intelligens (AI) har aldrig varit mer aktuellt, och utvecklingen sker i en rasande takt. Olika AI-baserade lösningar och tjänster slår igenom med full kraft i vårt samhälle, samtidigt som en ny EU-förordning om AI förväntas träda i kraft i maj 2024. Vad passar då inte bättre än ett halvdags-webbinar om den nya AI-förordningen?

Redan i april 2021 publicerade EU-kommissionen ett förslag till en förordning på EU-nivå avseende AI. Förslaget har alltsedan dess varit under beredning inom EU:s institutioner, som inledde slutförhandlingar under sommaren 2023, vilket utmynnade i en principöverenskommelse mellan EU-parlamentet och Rådet den 8 december 2023. Den 13 mars 2024 antogs slutligen AI-förordningen av EU-parlamentet, och förväntas träda i kraft i maj 2024, med start tillämpning redan 6 månader senare för några av förordningens bestämmelser (november 2024). AI-förordningen anses utgöra världens första heltäckande ramverk för reglering av AI.

Vilka nya rättsregler innehåller AI-förordningen? Vad innebär förordningen för utveckling och användning av AI-system? Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

Dessa frågor ämnar vi bland annat besvara under webbinariet. Vi ger er inledningsvis en introduktion till AI och centrala begrepp. Åhöraren kan sedan förvänta sig en djupdykning i AI-förordningen med avstamp i dess bakgrund och syfte, för att sedan fortsätta med dess regleringar och vilken betydelse dessa får i praktiken. Vi kommer även ge en introduktion till regelverken AI Liability Directive samt Data Act. Webbinariet avslutas med en praktisk genomgång om hur organisationer förbereder sig inför att AI-förordningen börjar tillämpas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiserande jurister inom privat och offentlig sektor eller på advokatbyrå, men även upphandlare, utvecklare, inköpare samt andra personer som arbetar med digital innovation och utveckling som stöter på frågor om AI i sin vardag och vill fördjupa sin kunskap om de rättsliga regelverken.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Introduktion till AI och några centrala begrepp
 • • AI-förordningens struktur och definitioner
 • • Genomgång av förordningens väsentliga regleringar
 • • AI-förordningens påverkan på olika typer av verksamhet
 • • Introduktion till AI Liability Directive och Data Act
 • • Praktisk genomgång av förberedelser inför att AI-förordningen börjar tillämpas
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar
 • 14.45
  • Paus
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.