Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt komplexa och det är lätt att missa något som får stora konsekvenser på sikt.

Avtal för forskning, utveckling och innovation

Forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar flera avtals- och immaterialrättsliga frågeställningar och dessa blir snabbt mycket komplexa. Det beror delvis på att de av nödvändighet tar sikte på framtida, hittills okända, situationer. Här kommer olika strategiska upplägg att diskuteras utifrån deras fördelar respektive nackdelar samt hur dessa kan kombineras. Begrepp som aktualiseras och som behöver hanteras är bl.a. background, foreground, anställda, konsulter, in-kind-insatser, forskningsfinansiärsvillkor, licenser, optioner, förfoganden, patentering m.m.

När forskningsinsatser bedrivs i samverkan med akademin blir lärarundantaget den kanske viktigaste frågan att hantera i FoU-avtalet. Bedrivs forskningen gemensamt kan resultaten också komma att ha flera uppfinnare, något som avtalsmässigt kan hanteras på olika sätt för att undvika inlåsningseffekter och svårigheter i exploatering. Att dessutom använda mallade avtal för forskning kan leda till bekymmer. Forskningsinsatserna ser ofta olika ut och mallar tar inte hänsyn till branschspecifika behov och svårigheter. Vilka olika lösningar är möjliga och hur skiljer de sig från varandra? Vad ska man tänka på vid utformning av forskningsavtal? Var brukar problem uppstå? Vilken typ av klausuler ska undvikas och vilken typ är nödvändiga? Här behandlas de olika forskningsavtalen steg för steg, från de enklaste projektavtalen till de komplexa flerpartsavtalen för samverkan mellan industri och akademi.

Patent och forskning

Patentlagens regler påverkar forskningen och dess utveckling. I princip all forskning tar sitt avstamp i tidigare uppfinningar, varför en ordentlig genomgång av experimentundantaget, dess omfattning och dess tillämpning är nödvändig.

”Allt är inte patent som glimmar”. Vad bör man tänka på i fråga om skyddsstrategi? Vilka är fördelarna och nackdelarna med patentering kontra publicering?

 

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till teknik- och kunskapsintensiva företag eller universitet där FoU är av central betydelse, t.ex. företag i life science-sektorn, telekombranschen och andra industrigrenar, dels till advokater och andra konsulter som bistår dessa aktörer med rådgivning och stöd. Deltagare kan vara både jurister och andra som arbetar med ledning och styrning av FoU-projekt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Forskningsprojekt och forskningssamarbeten
 • FoU-avtal
 • Lärarundantaget
 • Patent – särskilt om experimentundantaget
 • Skyddsstrategier
 • Användning av annans skyddade material
 • Offentlighet och sekretess
 • Bioteknisk forskning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursstart
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "För någon som arbetat med dessa frågor i 10 år så var detta än väldigt givande kurs med hands-on tips och koppling till verkligheten. Ibland tenderer kurser vara för teoretiska men denna hade en bra balans mellan teori och verklighet. En av de bättre kurser jag varit på."
 • ”Utmärkt kurs för att få en bred översikt över ett komplicerat avtalsområde.”
 • ”Bra nivå, roligt med perspektiv från både akademi och industri. Uppskattar även de tydliga tipsen inför avtalsskrivning.”
 • ”Bra kombination av ren juridik och koppling till verkligheten och hur det faller ut i praktiken. Bra kringarrangemang!”
 • "Kunniga och trevliga föreläsare som involverade oss deltagare."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.