Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Fåmansföretagsbeskattningsreglerna är ständigt aktuella och i det närmaste konstant föremål för regeländringar och praxisutveckling. 2021 sades skatteavtalen med Portugal och Grekland sagts upp, bland annat med hänvisning till fåmansföretagares och andras möjligheter till så kallade exit-förfaranden. Maj 2022 tillsattes även en kommitté och en särskild utredare vilka ska se över möjligheterna att förenkla utdelnings- och kapitalvinstbeskattningen, respektive att åstadkomma”En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut”. 

Vi inleder kursen med att titta på de så kallade klyvningsreglerna i 57 kap. IL och anknytande regler som tillsammans upprätthåller den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster, men rör oss sedan snabbt över till innebörden av senare regelförändringar och praxis. Därifrån går vi vidare till hur reglerna tillämpas i internationella situationer och hur tillämpningen påverkas av om bolagen, delägarna eller närstående har hemvist utomlands. Vi väger då in Sveriges internationella skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga åtaganden. Det visar sig att man kan ifrågasätta ett par av Skatteverkets lagstiftningstolkningar samt om en del skatteutfall är verkligen är förenliga med EU-rättens grundläggande friheter.  

Kursen riktar sig främst till dig som har grundläggande förståelse för tretolvreglerna och internationell skatterätt."

Målgrupp

Jurister, rådgivare, ekonomer och revisorer som kommer i kontakt med fåmansföretag i sitt arbete och som behöver en förståelse för regelverket.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka företag träffas av den nya utökade fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL?
 • Hur beskattas lån, utdelningar och kapitalvinster som tillfaller ägarna och deras närstående om de har hemvist i utlandet?
 • Uppfyller närstående som är begränsat skattskyldiga definitionen för utomstående i 57:5 IL?
 • Kan EU-rätten förhindra utdelningsbeskattning vid värdeöverföringar i oäkta koncerner?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Mycket bra struktur och innehåll. Intressanta infallsvinklar"
 • "Jesper var mycket engagerad och påläst. Intresserad. Pedagogisk"
 • "Föredömlig föreläsning av väl insatt person som ändå var ödmjuk inför komplexiteten och skillnad mellan teori och praktik"
 • "Bra upplägg med många illustrativa exempel. Bra blandning av teori och praktisk erfarenhet"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.