Redovisning för jurister

Redovisning för jurister

Många jurister kommer i kontakt med redovisning och finansiella rapporter i sitt yrkesutövande. Målet med kursen är att ge kunskap och förståelse för hur redovisning upprättas, regleras och kan användas av jurister.   

Kursen består av tre avsnitt; introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning. Avsnittet introduktion till redovisning går genom redovisningens grunder och samband mellan finansiella rapporter. Avsnittet bokslut behandlar periodiserings- och värderingsfrågor vid bokslut samt bolagsrättsliga händelser och deras effekter på redovisat eget kapital. Vidare diskuteras principer och regelverk som styr hur redovisning upprättas och finansiella rapporter utformas, samt existerande rättspraxis i aktuella fall.  

Under avsnittet läsa och förstå en årsredovisning gås de olika rapporterna i en årsredovisning igenom inklusive vilka upplysningar som lämnas. Vilka skillnader finns i årsredovisningar baserat på olika regelverk?  Vad innebär koncernredovisning? Slutligen behandlas hur man med utgångspunkt från information i årsredovisningen kan analysera företag, så kallad räkenskapsanalys.  

I kursen varvas teori löpande med praktiska övningar och exempel.

Målgrupp

Jurister som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med redovisning, till exempel bolagsjurister, skattejurister, advokater och konkursförvaltare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion till redovisning
 • Redovisningens grunder
 • Samband mellan finansiella rapporter
 • Bokslut
 • Periodiserings- och värderingsfrågor vid bokslut
 • Bolagsrättsliga händelser och dess effekter på redovisat eget kapital
 • Reglering
 • Rättspraxis
 • Läsa och förstå en årsredovisning
 • Årsredovisningens delar
 • Jämförelse av årsredovisningar från olika regelverk
 • Koncernredovisning
 • Räkenskapsanalys
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Inledning
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 17.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.