Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

NYA LAS - i teori och praktik

Webbinarium

NYA LAS - i teori och praktik

En av de mest betydelsefulla arbetsrättslagarna lagen om anställningsskydd, LAS, ändrades 2022. Bland annat har reglerna kring de anställda som omfattas av lagen delvits ändrats. Vidare har reglerna om saklig grund för uppsägning ändrats till sakliga skäl. Det finns numera också utökade möjligheter till undantag från turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och regler om hyvling har tillkommit. Dessutom har reglerna kring ogiltighet och skadestånd ändrats. Hur ser ändringarna ut i teorin och vad innebär de i praktiken? Vad bör du som HR-ansvarig tänka på och hur ser ny praxis ut på området för dig som praktiker. 

 

Målgrupp

Kursen är övergripande och riktar sig till en bred grupp från advokater, personalchefer och HR samt andra med personalansvar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad innebär ändringarna i praktiken?
 • Undantag från LAS tillämpningsområde
 • Sakliga skäl istället för saklig grund
 • Hyvling
 • Nya regler om turordning
 • Nya regler kring ogiltighet
 • Nya skadeståndsnivåer
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 12.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Bra innehåll och tydliga genomgångar. Många exempel från olika domar vilket gjorde utbildningen extra givande.
 • Saklig, erfaren, anpassade föredraget efter kursdeltagargruppen.
 • Nöjd med allt!
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.