Kontakta oss

NYA LAS - i teori och praktik

NYA LAS - i teori och praktik

En av de mest betydelsefulla arbetsrättslagarna lagen om anställningsskydd, LAS, ändrades 2022. Bland annat har reglerna kring de anställda som omfattas av lagen delvits ändrats. Vidare har reglerna om saklig grund för uppsägning ändrats till sakliga skäl. Det finns numera också utökade möjligheter till undantag från turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och regler om hyvling har tillkommit. Dessutom har reglerna kring ogiltighet och skadestånd ändrats. Hur ser ändringarna ut i teorin och vad innebär de i praktiken? Vad bör du som HR-ansvarig tänka på och hur ser ny praxis ut på området för dig som praktiker. 

 

Målgrupp

Kursen är övergripande och riktar sig till en bred grupp från advokater, personalchefer och HR samt andra med personalansvar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad innebär ändringarna i praktiken?
 • Undantag från LAS tillämpningsområde
 • Sakliga skäl istället för saklig grund
 • Hyvling
 • Nya regler om turordning
 • Nya regler kring ogiltighet
 • Nya skadeståndsnivåer
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas