Förhörsteknik som arbetsredskap

Förhörsteknik som arbetsredskap

Den ofta viktigaste informationskällan vid kvalificerat utredningsarbete är förhör (intervju) med människor som har något relevant att tillföra. Om dessa förhör genomförs professionellt blir resultatet ofta fullständig och tillförlitlig information; om förhören är undermåliga blir resultatet det motsatta. Om man möter personer som är villiga att verkligen försöka berätta vad de vet, är det viktigt att ha kunskap om så kallade minnesunderlättande intervjutekniker. Om man möter personer som är mindre samarbetsvilliga och/eller eventuellt har något att dölja, är det viktigt att ha kunskap om strategiska förhörstekniker. Dessa strategiska förhörstekniker bidrar till att man som förhörsledare placerar sig själv i en bättre position för att bedöma utsagors tillförlitlighet och personers trovärdighet.

Kursen syftar till att ge djupgående beskrivningar av de intervju- och förhörstekniker som har stöd i den senaste vetenskapliga forskningen, att förmedla hur man intervjuar/förhör på ett effektivt, men samtidigt etiskt försvarbart, sätt.

Beskrivningar av grundläggande teoretiska bakgrundsantaganden varvas med belysande och konkreta exempel från faktiska fall.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkesgrupper som bedriver utredningsarbete där man möter människor som har något att berätta. Det kan gälla utredare, inspektörer och handläggare inom t.ex. Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket och Miljöförvaltningen. Kursen är relevant för polis, åklagare, men också för de som arbetar med rekrytering, att utreda misstanke om skatte/ekobrott samt försäkringsbedrägerier.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Minnespsykologi med relevans för intervju och förhör
 • Frågeteknik
 • Minnesunderlättande intervjutekniker
 • Vad utmärker strategiska interaktioner?
 • Strategiska förhörstekniker
 • Att värdera en muntlig utsaga (kriterier för tillförlitlighet)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.