Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Förhörsteknik som arbetsredskap

Förhörsteknik som arbetsredskap

Den ofta viktigaste informationskällan vid kvalificerat utredningsarbete är förhör (intervju) med människor som har något relevant att tillföra. Om dessa förhör genomförs professionellt blir resultatet ofta fullständig och tillförlitlig information; om förhören är undermåliga blir resultatet det motsatta. Om man möter personer som är villiga att verkligen försöka berätta vad de vet, är det viktigt att ha kunskap om så kallade minnesunderlättande intervjutekniker. Om man möter personer som är mindre samarbetsvilliga och/eller eventuellt har något att dölja, är det viktigt att ha kunskap om strategiska förhörstekniker. Dessa strategiska förhörstekniker bidrar till att man som förhörsledare placerar sig själv i en bättre position för att bedöma utsagors tillförlitlighet och personers trovärdighet.

Kursen syftar till att ge djupgående beskrivningar av de intervju- och förhörstekniker som har stöd i den senaste vetenskapliga forskningen, att förmedla hur man intervjuar/förhör på ett effektivt, men samtidigt etiskt försvarbart, sätt.

Beskrivningar av grundläggande teoretiska bakgrundsantaganden varvas med belysande och konkreta exempel från faktiska fall.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkesgrupper som bedriver utredningsarbete där man möter människor som har något att berätta. Det kan gälla utredare, inspektörer och handläggare inom t.ex. Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket och Miljöförvaltningen. Kursen är relevant för polis, åklagare, men också för de som arbetar med rekrytering, att utreda misstanke om skatte/ekobrott samt försäkringsbedrägerier.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Minnespsykologi med relevans för intervju och förhör
 • Frågeteknik
 • Minnesunderlättande intervjutekniker
 • Vad utmärker strategiska interaktioner?
 • Strategiska förhörstekniker
 • Att värdera en muntlig utsaga (kriterier för tillförlitlighet)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Jag har gått på många utbildningar under mitt yrkesliv och har aldrig deltagit i något som varit så intressant/inspirerande. Jag missade inte en sekund."
 • "Väldigt intressant, massor av exempel av kända och mindre kända situationer och utredningar livar upp framställningen."
 • "Trots områdets komplexitet lyckades Pär Anders på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla informationen så att den blev begriplig."
 • "Välstrukturerat upplägg och bra underlag. Han hade en djup kompetens och delade med sig av en omfattande mängd av intressant information."
 • "Överträffade förväntningarna."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.