Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Är den tilltalade skyldig eller inte? Detta är den centrala frågan i brottmålsrättegångar. Frågan avgörs inte genom att söka i rättskällorna. Om den tilltalade verkligen har handlat på det sätt som åklagaren påstår är istället något som avgörs genom bevisvärdering. Bevisvärdering kräver en annan metod än den klassiskt juridiska metoden för lagtolkning. För att kunna argumentera framgångsrikt i frågor om bevisvärdering krävs det att man lär sig ett visst sätt att tänka.

I denna kurs beskrivs grunderna för bevisvärderingen i brottmål, såsom beviskrav, bevisbörda och metoder för bevisvärdering. Därtill behandlas ett stort antal specifika frågor av mycket praktisk natur, till exempel hur uppgifter ur polisförhör kan användas och hur uppsåt kan bevisas.

Tanken med kursen är att den ska vara till nytta både för personer med stor erfarenhet av rättegångar i brottmål och de som precis börjat arbeta med området. Kursen kommer att presentera det sätt att tänka som domare använder sig av under bevisvärderingen, men även ge verktyg för att kunna kritisera domstolars bedömningar och i pläderingar kunna argumentera framgångsrikt om hur bevisningen ska värderas.

Kursledarna har lång erfarenhet från domstol, advokatbyrå och universitet och kan därmed ge kursdeltagarna både teoretisk förståelse och praktisk färdighet på området.

I kursen ingår boken "Bevisning i Brottmål" av Lars Holmgård.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning har användning av ökad kunskap inom ämnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur stark ska bevisningen vara för olika delar av gärningsbeskrivningen?
 • Åklagaren har bevisbördan, men kan även den tilltalade få en bevisbörda i vissa fall?
 • Vilka krav ställs på förundersökningen, dvs. hur noggrant polis och åklagare har utrett fallet?
 • Vilka alternativa hypoteser måste uteslutas för att det ska bli fällande dom?
 • Hur bedömer man om ett vittnes uppgifter är tillförlitliga?
 • Vad krävs för att vittnets eller målsägandes utpekande ska kunna läggas till grund för domen?
 • Vad krävs för att domstolen ska anse det bevisat att den tilltalade agerade med uppsåt?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Väldigt bra och viktigt ämne för oss försvarare. Kul att få både Simons och Lars tankar kring beviskrav och bevisvärdering.
 • Båda föreläsarna var mycket bra och bjöd in deltagarna på ett bra sätt i diskussionen.
 • Mycket matnyttigt!
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.