Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Webbinarium

Webbinarium

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för ”rättshaveristiskt beteende”.

Hur kan ett rättshaveristiskt beteende yttra sig på en arbetsplats och vad kan orsaka att en individ framstår som en rättshaverist? Webbinariet ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Med pandemier och andra omvälvande händelser i åtanke kommer även frågan om hur en samhällskris påverkar rättshaveristens beteende att behandlas.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
 • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
 • Hur påverkas beteendet av en samhällskris?
 • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
 • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Suveränt duktig och inspirerande talare!"
 • "Klok, trevlig, rolig och påläst!!"
 • "Hög igenkänningsfaktor!"
 • "Det bästa jag hört på många år. Otroligt strukturerat, konkret, matnyttigt, användbart"
 • "Föredraget var mycket pedagogiskt planerat och mycket intressant. Informativt innehåll som presenterades på ett väldigt trevlig och lättsamt sätt. Bra blandning av fakta/forskning, exempel och mycket bra tips".
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.