Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen (2 dagar)

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen - utmaningar och möjligheter (2 dagar)

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och lagstiftningen som omgärdar den är ett komplext rättsområde. Många av de frågor som man ställs inför finns det sällan ett enkelt svar på och flera frågor blir sällan besvarade. Denna kurs är framtagen och anpassad för de som utövar tillsynen.

Kursen innehåller en genomgång av såväl de materiella som processuella bestämmelserna som gäller inom området, med fokus på att göra kursdeltagaren medveten om de vanligaste fallgroparna och dess konsekvenser för ärendets fortsatta hantering. 

Detta är en interaktiv kurs med konkreta exempel från verkliga fall. Tid kommer även att ges åt kursdeltagarnas medhavda frågeställningar.

Observera att första kursdagen startar kl 10:00 och avslutas kl 17:00, vilken ger deltagare från andra orter möjlighet att resa till Stockholm samma dag. Dag två startar kursen kl 09:30 och avslutas kl 16:30.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till bygglovs- och tillsynshandläggare, byggnadsinspektörer samt jurister som arbetar med PBL-tillsyn på kommun. Kursen lämpar sig för andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande PBL-tillsyn. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av PBL-tillsyn och som har förkunskap om plan-, lov- och byggprocessen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Regelverkets utformning
 • Vanliga misstag och dess konsekvenser: vad kan läkas och inte
 • Bevisbörda och beviskrav: är ansvaret och kraven strikta eller kan det variera?
 • När är egentligen beviskravet uppfyllt?
 • Är beslutet riktat mot rätt adressat?
 • När får tillsynsmyndigheten verkställa beslut och inte?
 • Vilka förutsättningar och hinder finns för verkställighet?
 • Genomgång av processuella frågor: vad är prövningsramen och vad har den för betydelse för både under- och överinstansen?
 • Vad händer när överinstansen inhiberar ett beslut eller meddelar interimistiska förordnanden?
 • Hur förhåller sig PBL-tillsynen med EU-rättsliga och straffrättsliga principer så som exempelvis förbudet mot dubbelbestraffning? Hur många chanser har tillsynsmyndigheten?
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Registrering och frukost
 • 10.00
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Högsta betyg!"
 • "Bra föreläsare som lyckas förmedla ett svårt ämne på ett bra och engagerande sätt."
 • "Jättebra innehåll, lätt att hänga med och intressant."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.