Vattenrätt

Vattenrätt

Svensk vattenrätt är i förvandling och under stark påverkan från EU-rätten. Kursen Vattenrätt redogör för vattenrättens bakgrund, särdrag och utveckling samt beskriver processen i ett tillståndsärende om vattenverksamhet vid mark- och miljödomstolen. Omfattning och utformning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning i vattenmål diskuteras samt frågor om rådighet, tvångsrätt, ersättning med mera. Kursen tar också upp ramvattendirektivets påverkan på svensk vattenrätt samt regeringens förslag på en reformerad vattenrätt.

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot jurister, men också andra verksamma inom miljörättsområdet, som önskar förbättra sina kunskaper rörande vattenrätt, processföring i mark- och miljödomstolarna samt de materiella regler som gäller för vattenverksamheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vattenrättens utveckling
 • Begrepp inom vattenrätten
 • Ramvattendirektivet
 • Prövningsplikten
 • Rättskraft
 • Prövning av vattenverksamhet
 • Mark- och miljödomstolens handläggning av vattenmål
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Vattenrättens historia
 • 10.15
  • Begrepp inom vattenrätten
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Prövningsplikten
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättskraft
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Ramvattendirektivet
 • 15.30
  • Mark- och miljödomstolens handläggning av vattenmål
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "En bra genomgång av vattenrättens regelsystem och de problem som kan uppkomma i vattenrättsliga mål"
 • "Föreläsarna var kunniga och hade bra samspel mellan sig"
 • "Bra att höra två sidor, en domare och en jurist"
 • "Mycket bra med en nischad kurs mot vattenrätt"
 • "Bra tempo med goda möjligheter till diskussion"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.