Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Vattenrätt

Vattenrätt

Svensk vattenrätt är i förvandling och under stark påverkan från EU-rätten. Kursen Vattenrätt redogör för det vattenrättsliga regelverket, särskilda begrepp, tillstånds- och anmälningsplikten för vattenverksamhet samt processen i ett tillståndsärende vid mark- och miljödomstolen. De nya bestämmelserna om omprövning av vattenkraften för moderna miljövillkor berörs samt gränsdragningsfrågor mellan miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Ett särskilt pass ägnas åt miljökvalitetsnormer för vatten.

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot jurister, handläggare, konsulter samt andra verksamma inom miljörättsområdet, som önskar förbättra sina kunskaper rörande vattenrätt, processföring i mark- och miljödomstolarna samt de materiella regler som gäller för vattenverksamheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vattenrättsliga definitioner och begrepp
 • Prövning av vattenverksamhet
 • Rättskraft och tillsynsfrågor
 • Miljökvalitetsnormernas roll i prövningen
 • Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Inledning
 • 09.45
  • Vattenrättsliga definitioner och begrepp
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Prövning av vattenverksamhet
  • Bestämmelserna om tillståndsplikt/anmälan, gränsdragningsfrågor
  • Kraven på ansökan respektive anmälan
  • Prövningsorganisationen och kort om förfarandet vid domstol respektive länsstyrelse
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättskraft och tillsynsfrågor
  • Omprövning
  • Kort om regelverket avseende moderna miljövillkor för vattenkraften
  • Tillsynsförelägganden – mottagare och utformning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Miljökvalitetsnormernas roll i prövningen
 • 15.30
  • Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet – vissa gränsdragningsfrågor
  • Tillståndspliktens utformning
  • Markavvattning och hantering av dagvatten
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "En bra genomgång av vattenrättens regelsystem och de problem som kan uppkomma i vattenrättsliga mål"
 • "Mycket bra med en nischad kurs mot vattenrätt"
 • "Bra tempo med goda möjligheter till diskussion"
 • "Jag tycker att kursen var bra och att den innehöll mycket nyttig information."
 • "Informativt och pedagogiskt, väldigt fint utfört!"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.