Vattenrätt

Vattenrätt

Svensk vattenrätt är i förvandling och under stark påverkan från EU-rätten. Kursen Vattenrätt redogör för vattenrättens bakgrund, särdrag och utveckling samt beskriver processen i ett tillståndsärende om vattenverksamhet vid mark- och miljödomstolen. Omfattning och utformning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning i vattenmål diskuteras samt frågor om rådighet, tvångsrätt, ersättning med mera. Kursen tar också upp ramvattendirektivets påverkan på svensk vattenrätt samt regeringens förslag på en reformerad vattenrätt.

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot jurister, men också andra verksamma inom miljörättsområdet, som önskar förbättra sina kunskaper rörande vattenrätt, processföring i mark- och miljödomstolarna samt de materiella regler som gäller för vattenverksamheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vattenrättens utveckling
 • Begrepp inom vattenrätten
 • Ramvattendirektivet
 • Prövningsplikten
 • Rättskraft
 • Prövning av vattenverksamhet
 • Mark- och miljödomstolens handläggning av vattenmål
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Vattenrättens historia
 • 10.15
  • Begrepp inom vattenrätten
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Prövningsplikten
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättskraft
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Ramvattendirektivet
 • 15.30
  • Mark- och miljödomstolens handläggning av vattenmål
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "En bra genomgång av vattenrättens regelsystem och de problem som kan uppkomma i vattenrättsliga mål"
 • "Föreläsarna var kunniga och hade bra samspel mellan sig"
 • "Bra att höra två sidor, en domare och en jurist"
 • "Mycket bra med en nischad kurs mot vattenrätt"
 • "Bra tempo med goda möjligheter till diskussion"