Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva tillsynsbeslut

Tillsyn är ett viktigt styrmedel för att säkerställa att krav som ställs utifrån olika förvaltningslagar följs. Tillsyn bedrivs inom skola, socialtjänst, utifrån miljö- och exploateringslagar, över finansmarknad, penningtvätt med flera rättsområden.

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut kräver att man förutom sitt eget rättsområde också behärskar förvaltningsrättens grunder. Kursen ger en överblick över den förvaltningsrätt som träffar tillsynshandläggarens vardag. Kursen innehåller en genomgång av vad som ingår i ett korrekt avfattat tillsynsbeslut, hur man använder sig av viten samt naturligtvis också konkreta skrivtips för "goda" förelägganden" och andra typer av dokument som ingår i tillsynen. Under kursen ges också möjlighet för deltagarna att öva på att skriva beslut och att diskutera egna erfarenheter från arbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till tjänstemän och chefer i stat och kommun som har ansvar för att bedriva tillsyn inom sitt myndighetsuppdrag. Kursen är lämplig både för den som arbetar med tillsyn i en juridisk roll som verksamhetsstöd och för tjänstemän som har andra professionella bakgrunder.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Tillsyn som styrmedel
 • Överblick av förvaltningsrättens grunder
 • Vad ingår i ett korrekt avfattat tillsynsbeslut?
 • Hur använder man sig av viten?
 • Konkreta skrivtips för "goda" förelägganden"
 • Övningar och diskussioner
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Föreläsaren hade väldigt god kvalité!"
 • "Kursen gav nya inspirerande sätt att använda språket i tillsynsbeslut"
 • "Jag fick en ny känsla för vad det är att vara inspektör, en insikt som myndigheten jag jobbar på inte lyckats ge mig under sina introduktionskurser"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.