Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Avancerad förvaltningsrätt

Avancerad förvaltningsrätt

Kursen i avancerad förvaltningsrätt ger fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden. Kursen behandlar frågor som ofta kommer upp i den praktiska tillämpningen och som kan innebära särskilda svårigheter för myndighetsjurister. Bl.a. följande frågor tas upp:

Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen. Förhållandet till regeringen, departementen och andra myndigheter. Att tänka på vid kontakter med regeringen och Regeringskansliet.

EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen. Institutionernas befogenheter och deras gränser. Rättighetsstadgans betydelse. Utvecklingslinjer i framtiden.

Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag. Anhängiggörande av ärenden – sambandet med offentlighetsprincipen. Avvisning eller sakprövning av ansökningar. Skriftlig och muntlig handläggning. Officialprincipen, utredningsskyldigheten och myndighetens processledning.

Bevis i förvaltningsrätten. Bevisbörda, beviskrav, bevistema och bevisfakta. Bevismedel och bevisvärdering.

Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten. Rätt och skyldighet för myndigheten att ompröva beslut. Utformningen av återkallelseförbehåll.

Att föra process i allmän förvaltningsdomstol som företrädare för myndighet.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister på statliga, regionala och kommunala myndigheter som redan har kunskaper och erfarenhet i förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen
 • EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen
 • Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag
 • Bevis i förvaltningsrätten
 • Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten
 • Process i allmän förvaltningsdomstol
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Mycket kompetent lärare. Bra material med många rättsfall med möjlighet att få ställa frågor och diskutera.
 • Bra innehåll, bra tempo, bra variation mellan ämnena.
 • Mycket bra förklaringar och borrande i författningar och rättsfall.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.