Kontakta oss

Avancerad förvaltningsrätt

Avancerad förvaltningsrätt

Kursen i avancerad förvaltningsrätt ger fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden. Kursen behandlar frågor som ofta kommer upp i den praktiska tillämpningen och som kan innebära särskilda svårigheter för myndighetsjurister. Bl.a. följande frågor tas upp:

Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen. Förhållandet till regeringen, departementen och andra myndigheter. Att tänka på vid kontakter med regeringen och Regeringskansliet.

EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen. Institutionernas befogenheter och deras gränser. Rättighetsstadgans betydelse. Utvecklingslinjer i framtiden.

Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag. Anhängiggörande av ärenden – sambandet med offentlighetsprincipen. Avvisning eller sakprövning av ansökningar. Skriftlig och muntlig handläggning. Officialprincipen, utredningsskyldigheten och myndighetens processledning.

Bevis i förvaltningsrätten. Bevisbörda, beviskrav, bevistema och bevisfakta. Bevismedel och bevisvärdering.

Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten. Rätt och skyldighet för myndigheten att ompröva beslut. Utformningen av återkallelseförbehåll.

Att föra process i allmän förvaltningsdomstol som företrädare för myndighet.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister på statliga, regionala och kommunala myndigheter som redan har kunskaper och erfarenhet i förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen
 • EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen
 • Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag
 • Bevis i förvaltningsrätten
 • Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten
 • Process i allmän förvaltningsdomstol
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Mycket kompetent lärare. Bra material med många rättsfall med möjlighet att få ställa frågor och diskutera.
 • Bra innehåll, bra tempo, bra variation mellan ämnena.
 • Mycket bra förklaringar och borrande i författningar och rättsfall.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.