Föreskrifter och konsekvensutredning

Föreskrifter och konsekvensutredning

På många myndigheter är framtagande av föreskrifter en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Målet med kursen är att ge de juridiska grunderna för hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller grundlagens och lagens krav. 

Kursen tar upp regeringsformens regler för normgivning samt de regler som gäller för utformning och publicering av författningar. Vidare tas upp frågor hur man genomför EU-regler och vilka krav som då ställs. Tillämpning av EU-direktivet om tekniska regler gås igenom – vilka regler måste anmälas? Vad får det för konsekvenser om anmälan inte görs?  

Myndigheter har krav på sig att upprätta en utförlig konsekvensutredning inför antagande av föreskrifter. Även innehållet i en konsekvensutredning är specificerat. Konsekvensutredningar granskas av Regelrådet. Därför behandlas utförligt framtagande av konsekvensutredning och vilka krav som Regelrådet ställer.

Slutligen innehåller kursen praktiska tips om bemanning, projektarbete och tidsplanering vid föreskriftsarbete.

För tillfället 29 september 2020​ finns det även möjlighet att istället delta digitalt. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Jurister och andra som arbetar på myndigheter med att ta fram föreskrifter och konsekvensutredningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Normgivning samt utformning av föreskrifter
 • Regeringsformens bestämmelser om normgivning
 • Regler för myndighetsföreskrifter och författningssamling
 • Språkliga regler och riktlinjer
 • EU-rätt och svenska föreskrifter
 • Att genomföra EU-regler
 • Tillämpning av EU-direktiv 2015/1535 om tekniska föreskrifter
 • EU:s regler om statsstöd
 • Konsekvensutredning vid föreskriftsarbete
 • Regler om konsekvensutredning
 • Innehållet i en konsekvensutredning
 • Remiss till Regelrådet
 • Praktiska tips vid föreskriftsarbete
 • Tidsplanering
 • Projektutformning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "En mycket väl förberedd föreläsning. Per Andersson har förmåga att förmedla kunskaperna på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt"
 • "Gedigen genomgång, intressanta resonemang, svåra frågor och allt på sex timmar"
 • "En mycket bra kurs som gav en bred och övergripande kunskap om området"
 • "Per är kunnig och intresserad av ämnet, lätt att ta in vad han sade"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.