Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Föreskrifter och konsekvensutredning

Föreskrifter och konsekvensutredning

På många myndigheter är framtagande av föreskrifter en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Målet med kursen är att ge de juridiska grunderna för hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller grundlagens och lagens krav. 

Kursen tar upp regeringsformens regler för normgivning samt de regler som gäller för utformning och publicering av författningar. Vidare tas upp frågor hur man genomför EU-regler och vilka krav som då ställs. Tillämpning av EU-direktivet om tekniska regler gås igenom – vilka regler måste anmälas? Vad får det för konsekvenser om anmälan inte görs?  

Myndigheter har krav på sig att upprätta en utförlig konsekvensutredning inför antagande av föreskrifter. Även innehållet i en konsekvensutredning är specificerat. Konsekvensutredningar granskas av Regelrådet. Därför behandlas utförligt framtagande av konsekvensutredning och vilka krav som Regelrådet ställer.

Slutligen innehåller kursen praktiska tips om bemanning, projektarbete och tidsplanering vid föreskriftsarbete.

Målgrupp

Jurister och andra som arbetar på myndigheter med att ta fram föreskrifter och konsekvensutredningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Normgivning samt utformning av föreskrifter
 • Regeringsformens bestämmelser om normgivning
 • Regler för myndighetsföreskrifter och författningssamling
 • Språkliga regler och riktlinjer
 • EU-rätt och svenska föreskrifter
 • Att genomföra EU-regler
 • Tillämpning av EU-direktiv 2015/1535 om tekniska föreskrifter
 • EU:s regler om statsstöd
 • Konsekvensutredning vid föreskriftsarbete
 • Regler om konsekvensutredning
 • Innehållet i en konsekvensutredning
 • Remiss till Regelrådet
 • Praktiska tips vid föreskriftsarbete
 • Tidsplanering
 • Projektutformning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "En mycket väl förberedd föreläsning. Per Andersson har förmåga att förmedla kunskaperna på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt"
 • "Gedigen genomgång, intressanta resonemang, svåra frågor och allt på sex timmar"
 • "En mycket bra kurs som gav en bred och övergripande kunskap om området"
 • "Jättebra att det finns en sådan här kurs!"
 • "Per är mycket duktig och han genomförde utbildningen på ett fint och taktfullt sätt."
 • "Per är kunnig och intresserad av ämnet, lätt att ta in vad han sade"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.