Hem

Föreskrifter och konsekvensutredning

Föreskrifter och konsekvensutredning

På många myndigheter är framtagande av föreskrifter en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Målet med kursen är att ge de juridiska grunderna för hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller grundlagens och lagens krav. 

Kursen tar upp regeringsformens regler för normgivning samt de regler som gäller för utformning och publicering av författningar. Vidare tas upp frågor hur man genomför EU-regler och vilka krav som då ställs. Tillämpning av EU-direktivet om tekniska regler gås igenom – vilka regler måste anmälas? Vad får det för konsekvenser om anmälan inte görs?  

Myndigheter har krav på sig att upprätta en utförlig konsekvensutredning inför antagande av föreskrifter. Även innehållet i en konsekvensutredning är specificerat. Konsekvensutredningar granskas av Regelrådet. Därför behandlas utförligt framtagande av konsekvensutredning och vilka krav som Regelrådet ställer.

Slutligen innehåller kursen praktiska tips om bemanning, projektarbete och tidsplanering vid föreskriftsarbete.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Normgivning samt utformning av föreskrifter
 • Regeringsformens bestämmelser om normgivning
 • Regler för myndighetsföreskrifter och författningssamling
 • Språkliga regler och riktlinjer
 • EU-rätt och svenska föreskrifter
 • Att genomföra EU-regler
 • Tillämpning av EU-direktiv 2015/1535 om tekniska föreskrifter
 • EU:s regler om statsstöd
 • Konsekvensutredning vid föreskriftsarbete
 • Regler om konsekvensutredning
 • Innehållet i en konsekvensutredning
 • Remiss till Regelrådet
 • Praktiska tips vid föreskriftsarbete
 • Tidsplanering
 • Projektutformning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "En mycket väl förberedd föreläsning. Per Andersson har förmåga att förmedla kunskaperna på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt"
 • "Bra, relevant och innehållet motsvarade det jag förväntade mig efter kursbeskrivningen"
 • "En mycket bra kurs som gav en bred och övergripande kunskap om området"

Anmälan till kurs

 • 2 oktober 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Föreskrifter och konsekvensutredning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 26 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Föreskrifter och konsekvensutredning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 12 februari 2020

  Kl 09.30-16.30

 • Föreskrifter och konsekvensutredning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 700 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 22 april 2020

  Kl 09.30-16.30

 • Föreskrifter och konsekvensutredning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 700 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6