Kommunal konkurrensrätt

Kursen behandlar de konkurrensrättsliga aspekterna av kommunernas möjligheter att påverka den öppna marknaden med utgångspunkt från kommunallagen, konkurrenslagens bestämmelser och EU:s statsstödsrätt.

Fokus riktas främst mot kommunernas befogenhet att engagera sig i olika typer av näringsverksamhet, i vilken omfattning en kommun kan stödja både kommunala och privata företag samt de möjligheter som följer av konkurrenslagen att angripa både kommunala förfaranden som kan påverka konkurrensen och den kommunala verksamheten som sådan.

Kursen, som har en praktisk inriktning, ges i föreläsnings-/seminarieform. Syftet är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper rörande de rättsregler som styr kommunernas möjligheter att påverka den öppna marknaden.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till jurister och tjänstemän inom kommunerna samt politiker och företrädare/ombud för verksamheter som berörs av kommunal verksamhet.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Frukost och registrering
 • 09.00
  • Introduktion till kommunalrätten
  • De kommunalrättsliga principerna
  • Kommunal näringsverksamhet
  • Kommunal kompetens (allmän och särskild)
  • De kommunala villkorenLaglighetsprövningen
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Kommunala bolag
  • Kommunala stöd och stöd till kommunal verksamhet
  • Kommunallagens bestämmelser och EU:s statsstödsrätt
  • Konkurrenslagens reglering rörande kommunal näringsverksamhet
  • Konfliktlösningsregelns tillämpning
  • Rekvisiten
  • Processen
  • Avgjorda ärenden
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 17.00
  • Kursen avslutas