Hem

Anti-korruption

Anti-korruption

Om mutor och korruption vore en industri, skulle det vara världens tredje största. Så mycket kostar det näringslivet och samhället globalt.

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning.

Svenska företag, myndigheter och organisationer är inte undantagna denna utmaning, som såväl gäller verksamheten i Sverige som utomlands. Därför arrangerar nu Fakultetskurser en heldagsutbildning med några av Sveriges ledande experter på området som föreläsare. Här är avsikten att ge svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption. Vi reder också ut varför korruptionsfrågan just nu är mer aktuell än någonsin.

Vi kommer under dagen att gå igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskutera olika ledningssystem och standards för policyer och förebyggande av mutor och korruption, med hänsyn till inte minst gällande Näringslivskod, internationella ”best practice” och standarden ISO37001.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Vilka branscher är mest utsatta och varför?
 • Internationella initiativ på området (FN) och utländsk lagstiftning (FCPA, Bribery Act)
 • Institutet mot mutor (IMM): Etiknämnden och IMMs näringslivskod
 • Hur görs bedömningar utifrån Näringslivskoden?
 • Vanliga incidenter i privat näringsliv resp. offentlig verksamhet
 • Genomgång av relevant författningstext och vägledande domar
 • Korruptionens skadeverkningar på varumärken?
 • Om böter, fängelse och andra sanktioner för styrelseledamöter och andra företrädare
 • Vad räknas som givande och tagande av muta, finns det några beloppsgränser och vilka situationer är särskilt känsliga? Exempel ur rättsfall och lagförarbeten
 • Hur skapas långsiktiga berednings-, besluts- och affärsprocesser i förebyggandet av korruption? Vad kan Compliance resp. internrevision göra?
 • Hur ansvarar företag för sina underleverantörers agerande?
 • Due diligence och riskhantering. Hur bör en intern genomlysning göras i ett bolag för att gardera sig mot korruptionsrisker
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Inledning (centrala begrepp, trender, internationell utblick)
  • Regelverket, en orientering och genomgång av centrala delar: definition av muta, beloppsgränser och andra tillämpningsfrågor, intressanta rättsfall, sanktioner
 • 10.50
  • Fika
 • 11.10
  • Regelverket, fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Om arbetet vid Institutet mot mutor (IMM): Etiknämnden och IMM:s näringslivskod
 • 15.00
  • Fika
 • 15.10
  • Intern styrning, kontroll och compliance, verktyg för modeller och processer
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "En väl avvägd blandning av teori, konkreta fall att reflektera över, och konkreta arbetssätt."
 • ”Jag kommer att ha direkt användning för det jag lärde mig, bra upplägg och mycket god frukostbuffe och fikabuffe.”
 • ”Matnyttigt och praktiskt applicerbara tips.”
 • ”Mycket bra, i synnerhet med praktiska modeller och verktyg.”
 • ”God grund att gå vidare på detta högaktuella område.”

Anmälan till kurs

 • 14 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Anti-korruption

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6