Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Optimera dina LOU-avtal

Optimera dina LOU-avtal

Utformning och tillämpning av upphandlade avtal – avtalsrätt och upphand­lingsrätt i samverkan

En lyckad offentlig upphandling handlar om så mycket mer än om uppfyllelse av obligatoriska krav och efterlevnad av formella procedurregler. Själva syftet med en offentlig upphandling är i normalfallet att etablera en avtalsrelation mellan två aktörer på den offentliga respektive privata sidan. I många fall ska relationen pågå under många år och avtalsföremålet kan vara omfattande och komplext. Här inställer sig en mängd frågor: Hur ska avtalsprestationerna och andra avtalsvillkor formuleras för att möjliggöra en framgångsrik affär? Hur ska enskilda avtalsvillkor utformas för att vara förenliga med upphandlings­reglerna? Hur ska svårför­utsedda händelser under avtalstiden hanteras? Hur skapar man förutsättningar för en ändamålsenlig uppföljning av fullgörandet av avtalsprestationerna? Vilka är påföljderna för bristande avtalsuppfyllelse och hur ska tvister parterna emellan lösas? 

Syftet med denna kurs är en fördjupning i kommersiella avtal som ingåtts i en upphandlings­rättslig kontext. Vi kommer att gå igenom generella avtalsrättsliga frågeställningar om till exempel ansvarsbegränsningar, påföljder och tvistlösningsmekanismer för att därefter dyka ner i frågor som rör just upphandlade avtal i fråga om avtalstolkning, avtalsändring, rättsmedel m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister inom såväl offentlig som privat sektor som i arbetet stöter på frågor om upphandlade avtal.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Generella avtalsrättsliga frågeställningar, till exempel:
 • Ansvarsbegränsningar
 • Avtalsbrott och påföljder
 • Tvistlösningsmekanismer
 • Upphandlingsrättsliga regler och dess påverkan på avtalsinnehållet
 • Det upphandlande avtalets förhistoria och leverantörens möjlighet att påverka avtalsinnehållet
 • Tolkning av upphandlande avtal
 • Verktyg för uppföljning av upphandlade avtal
 • Möjligheter att ändra ett upphandlat avtal
 • Ogiltigförklaring av ett upphandlat avtal – förutsättningar och konsekvenser
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.