Hem

Tillsynens rättsliga fas

Tillsynens rättsliga fas

En praktisk fördjupningskurs

Det finns flertalet formella och materialla krav på tillsynsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden. Målsättningen är att möta tjänstemannens kunskapsbehov när det gäller utformning av beslut, processuella överväganden samt vad som utgör tillsynens minimikrav när det gäller handläggningsåtgärder, exempelvis vid klagomål. Relevanta synpunkter från JO och avgöranden i överinstanserna kommer att lyftas fram och behandlas.

Viss grundläggande offentligrättslig baskunskap förutsätts.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Djupgående behandling och analys om bl.a.
 • Rättskraft i förvaltningsbeslut
 • Överklagbarhet
 • Omprövningsskyldigheten
 • Verkställighetsförordnanden och inhibitioner
 • Förvaltningsmyndighetens utredningsskyldighet i jämförelse med domstolens
 • Den processuella ramen vid överprövning
 • Vite
 • Grundlagsrelaterade frågor som offentlighet och sekretess
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutar
 • ”Trevligt att möta andra och resonera kring utmaning i det dagliga arbetet med tillsyn och hur det ser ut på andra myndigheter. Föreläsarna var lätta att lyssna till.”
 • ”Bra med konkreta kopplingar till praktisk tillsyn. Föreläsare med koll, engagemang och öppna för frågor, det gillas!”
 • ”Positivt med tid för reflektion och diskussion kring dagliga problem. Bra kombination av föreläsare med olika ingångar.”
 • ”Allt var intressant för min yrkesroll. Kursen passade mina behov oerhört väl som jurist inom statlig myndighet.”
 • ”Mycket professionellt och medryckande.”

Anmälan till kurs

 • 8 oktober 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Tillsynens rättsliga fas

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, kaffe och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6