Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor (2 dagar)

Denna tvådagarskurs bygger på två delmoment, förberedelse och förhandling. Den första kursdagen kommer att fokusera på förberedelse inför en förhandling och den andra kursdagen kommer att tillägnas förhandlingen.

Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi tenderar att bete oss på samma sätt oavsett kontext. Hur beter man sig för att så säkert som möjligt nå ett så bra resultat som möjligt?

Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och en förhandlingsförberedelse.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och fördelande förhandlingar. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på förberedelse utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Även de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt kommer att gås igenom.

Förhandlingens andra del handlar om kommunikation och psykologin i själva genomförandet. Under den andra kursdagen kommer vi att arbeta med situationer som man möter som anställd inom offentlig sektor så som tvistelösningsanalys. Hur bör man arbeta med förhandlingar och vad finns det för motmedel? Hur organiserar man sitt förhandlingsteam och varför? Hur kan man arbeta för att få mer gehör i organisationen i samband med avtalsförhandlingar?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom offentlig sektor och som behöver utöka sina kunskaper i förhandlingsteknik.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Olika praktikfall
 • Problemlösande förhandlingar
 • Kommunikationsprocessen i förhandlingar
 • Organisation av förhandlingsteamet
 • Vad är en lämplig förlikningsnivå och varför?
 • Bemötandeträning
 • Hur hanterar man besvärliga motparter?
 • Relationsbyggande i förhandlingar och spelteori
 • Att möta samma motpart flera gånger
Tid Innehåll
 • Dag 1
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • Dag 2
 • 09.00
  • Frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Otroligt intressant och engagerande ämne; sannolikt en av de absolut bästa kurserna jag gått."
 • "Duktig, han har en väldigt god förmåga att göra ämnet intressant."
 • "Fick bra tips och verktyg att använda i förhandlingar."
 • "Bra med blandning av teoretiska och praktiska moment. Bra också med sådan lång erfarenhet som föreläsaren hade."
 • "En kurs som överträffade mina förväntningar. En bra mix av teori och praktiska övningar."
 • "Föreläsaren lyssnade in i vilka situationer vi arbetar och anpassade kursen utifrån det."
 • "Grymt bra föreläsare och otroligt intressant och spännande kurs."